1. >

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 13/11-27/11

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 13/11: Ký kết thỏa thuận hợp tác về thí điểm xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; - BRUSSELS – Hội đồng châu Âu họp về đối ngoại (đến ngày 14/11).

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 13/11-27/11

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 13/11:

-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về thí điểm xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giưã doanh nghiệp - hợp tác xã - hộ nông dân.

-Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn tổ chức hội thảo kinh nghiệm Israel trong tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Ngày 14/11:

- Tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntổ chức hội nghị nuôi trồng và chế biến cá tra bền vững tại Việt Nam.

- Tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nauy trong nuôi trồng thủy sản công nghiệp và chế biến phụ phẩm.

- Tại Phú Quốc diễn ra hội nghị Điều Quốc tế Việt Nam 2017 lần thứ 9.

Ngày 16/11:

-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo Vai trò của chăn nuôi trong chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên hiệp quốc đến năm 2030 tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo khu vực về sản xuất và sử dụng bền vững năng lượng sinh học khu vực Đông Nam Á.

Ngày 27/11:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2017.

2. Sự kiện kinh tế thế giới

Ngày 13/11:

 - BRUSSELS – Hội đồng châu Âu họp về đối ngoại (đến ngày 14/11)

Ngày 14/11: - SANTIAGO – Ngân hàng trung ương Chile họp chính sách tiền tệ

Ngày 15/11:

- BRUSSELS  - Đại Hội đồng châu Âu họp

- JAKARTA – Ngân hàng trung ương Indonesia họp (đến 16/11)

Ngày 16/11:   

- CAIRO – Ngân hàng trung ương Ai Cập họp về chính sách tiền tệ

Ngày 17/11:

- Hội đồng châu Âu (EC) họp về đề kinh tế và tài chính


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ngay sau khi giết mổ, thịt lợn được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt từ 0oC đến 4oC, sau đó mới được đem đi pha lọc

ncif