1. >

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 20/1-23/1

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 20/1-23/1

Ngày 20/1: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ ký hợp đồng hợp tác sản xuất sợi DTY; Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 14/1-16/1

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 14/1-16/1

Ngày 14/1: Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân Giảng Võ và Đồ uống năm 2020.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 10/1-14/1

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 10/1-14/1

Ngày 10/1: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020; họp Ủy ban tham vấn về thuận lợi hóa thương mại ASEAN lần thứ 16.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 9/1-14/1

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 9/1-14/1

Ngày 9/1: Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2020; Bộ Công Thương tổ chức họp Ủy ban tham vấn về thuận lợi hóa thương mại ASEAN lần thứ 16

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 7/1-10/1

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 7/1-10/1

Ngày 7/1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 3/1-10/1

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 3/1-10/1

Ngày 3/1: Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt nam năm 2019 và dự báo năm 2020

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 2/1-3/1

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 2/1-3/1

Ngày 2/1: Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân hàng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 1/1-3/1

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 1/1-3/1

Ngày 1/1: BEIJING- Trung Quốc bắt đầu giảm thuế nhập khẩu; RENTON (Mỹ) – Boeing bắt đầu dừng sản xuất máy bay 737 MAX

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 31/12-3/1

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 31/12-3/1

Ngày 31/12: Ngân hàng Nhà nước họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 27/12-1/1

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 27/12-1/1

Ngày 27/12: Tổng cục Thống kê công bố chỉ số CPI, GDP năm 2019; Bộ Công Thương tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 26/12-30/12

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 26/12-30/12

Ngày 26/12: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai, thúc đẩy sản xuất đảm bảo an toàn dịch bệnh; Bộ Tài chính họp báo chuyên đề về tình hình xuất cấp hàng dự trữ quốc gia.