Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng

11:13' - 18/12/2020
BNEWS Ngân hàng Nhà nước vừa có dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, dự thảo Thông tư bổ sung nội dung từ ngày 31/3/2021, các tổ chức phát hành thẻ chỉ được phát hành thẻ nội địa mới là thẻ chip và như vậy, thẻ từ nội địa sẽ không được phát hành song song như hiện nay. 

Dự thảo cũng yêu cầu 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ của các tổ chức thanh toán phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa được dời đến ngày 31/12/2021. Việc gia hạn là để phù hợp với tiến độ triển khai thực tế về chuyển đổi các thiết bị chấp nhận thẻ của ngân hàng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, việc này sẽ khiến các ngân hàng tích cực hơn trong công tác phát hành thẻ chip mới và bố trí nguồn lực, kinh phí hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip. Việc này cũng ngăn ngừa hiện tượng một số ngân hàng tiếp tục phát hành thẻ từ, làm ảnh hưởng đến lộ trình chuyển đổi thẻ chip nội địa.
Cuối quý III/2020, cả nước có 93,78 triệu thẻ nội địa đang lưu hành./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục