EVNSPC số hóa trên lĩnh vực sản xuất - kinh doanh

18:25' - 10/06/2021
BNEWS Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, trong giai đoạn 2021 -2022 tính đến năm 2025, Tổng công ty đang triển khai chuyển đổi số với 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Tổng công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đổi mới, cải tiến quy trình quản lý và vận hành hệ thống điện; Thiết kế trải nghiệm nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng tương tác trên các kênh kỹ thuật số, tăng cường phân tích để thấu hiểu khách hàng.

Tổng công ty cũng cải tiến quy trình, tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản trị và ra quyết định dựa trên dữ liệu; Xây dựng lực lượng lao động có hiểu biết, ý thức và kỹ năng kỹ thuật số. Đồng thời, xây dựng một hệ sinh thái số mạnh mẽ, linh hoạt, tăng cường tối đa các dịch vụ, dữ liệu dùng chung, tăng cường an ninh bảo mật.

Việc chuyển đổi này theo Tổng giám đốc EVNSPC nhằm nâng cao năng lực quản lý và khai thác vận hành hiệu quả lưới điện; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh điện năng. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản lý dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; nâng cao năng lực quản trị nội bộ; nâng cao năng lực hạ tầng viễn thông, ứng dụng các nền tảng công nghệ số.

Để thực hiện được các nhiệm vụ đề ra, EVNSPC đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể. Một trong những giải pháp đáng chú ý đang được Tổng công ty thực hiện là triển khai thành công các ứng dụng dùng chung có tính liên kết, tích hợp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo lộ trình, đồng thời nghiên cứu xây dựng các phần mềm đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của EVNSPC.

Cùng với việc phối hợp hoàn thiện hệ thống giám sát tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng làm công cụ nâng cao năng lực cho việc tham mưu quản lý điều hành về ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ ở các cấp trong toàn EVNSPC, Tổng công ty còn đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các cấp, đáp ứng tính sẵn sàng cho lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022./

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục