1. >

Fecon chốt ngày trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Fecon vừa chốt quyền trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

Fecon chốt ngày trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần Fecon (FCN) vừa chốt quyền trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 5 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng là 22/8, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/8.

Với gần 113,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành 5,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif