FLC Stone thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần dịch vụ Việt Pháp

16:09' - 08/10/2020
BNEWS Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã chứng khoán: AMD) đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần dịch vụ Việt Pháp, với giá trị 98 tỷ đồng.

Theo đó, tổng số cổ phần chuyển nhượng 9,8 triệu đồng, với tổng giá trị theo mệnh giá là 98 tỷ đồng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

FLC Stone giao người đại diện theo pháp luật của công ty, hoặc người được người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đảm phán, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần.

Đồng thời, tiến hành các thủ tục pháp luật cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nếu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của công ty và phù hơp với quy định của pháp luật./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục