VPS dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu quý III/2020 trên HNX

14:43' - 08/10/2020
BNEWS Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), quý III/2020, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS có thị phần môi giới dẫn đầu trên cả 3 thị trường là cổ phiếu niêm yết, thị trường UPCoM và phái sinh.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), quý III/2020, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS có thị phần môi giới dẫn đầu trên cả 3 thị trường là cổ phiếu niêm yết, thị trường UPCoM và phái sinh.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX quý III/2020, ba công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, Công ty cổ phần Chứng khoán HDB và Công ty cổ phần Chứng khoán SSI với thị phần lần lượt là 8,20%, 6,97% và 6,89%.

10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý III chiếm 56,78% giá trị giao dịch toàn thị trường; trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất chiếm 22,06% thị phần giao dịch toàn thị trường này, giảm 0,74% so với quý II/2020.

10 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX quý III/2020

STT Tên CTCK Thị phần (%)
1 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS 8,20%
2 Công ty cổ phần Chứng khoán HDB 6,97%
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 6,89%
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 6,78%
5 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) 5,69%
6 Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 4,96%
7 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 4,57%
8 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 4,41%
9 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 4,16%
10 Công ty TNHH Chứng khoán ACB 4,15%

Trên thị trường cổ phiếu UPCoM quý III/2020, ba công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới thuộc về Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI và Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với thị phần lần lượt là 10,91%, 9,60% và 9,57%.

10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý III/2020 chiếm 63,52% giá trị giao dịch toàn thị trường; trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất chiếm 30,08% giá trị giao dịch toàn thị trường này, tăng 2,89% so với quý II.

10 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất quý III/2020

STT Tên CTCK Thị phần (%)
1 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS 10,91%
2 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 9,60%
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 9,57%
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 6,16%
5 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 5,32%
6 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 4,85%
7 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương 4,40%
8 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 4,39%
9 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 4,18%
10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 4,14%

Trên thị trường chứng khoán phái sinh quý III/2020, 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất gồm Công ty cổ phần Chứn khoán VPS, Công ty cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC) và Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với thị phần lần lượt là 52,05%, 12,54% và 8,06%. Đáng chú ý, VPS tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu như hai quý trước và chiếm trên 50% thị phần của toàn thị trường.

10 có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý III chiếm 95,58% giá trị giao dịch toàn thị trường. 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất chiếm 72,65% thị phần giao dịch toàn thị trường này, tăng 1,26% so với quý II.

10 công ty có thị phần môi giới lớn nhất thị trường chứng khoán phái sinh quý III/2020

STT Tên thành viên Thị phần
1 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS 52,05%
2 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 12,54%
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 8,06%
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 6,87%
5 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 6,62%
6 Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam 2,43%
7 Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam 2,28%
8 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 2,17%
9 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1,34%
10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1,22%

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý III/2020, nhóm công ty chứng khoán có thị phần trên 10% gồm 5 công ty: Bản Việt, Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục