1. >

FPT Retail lần đầu báo lãi giảm

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (FRT) vừa có báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 9 tháng.

FPT Retail lần đầu báo lãi giảm

Doanh thu đạt 12.427 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế đạt 292 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 2,3%. So với kế hoạch năm, công ty đã hoàn thành 70% doanh thu và 56% lợi nhuận.

Căn cứ vào số liệu tóm tắt 9 tháng, có thể thấy trong quý III, doanh thu đạt 4.229 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 91 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu tăng 13% thì lợi nhuận trước thuế giảm 10%. Đây là quý đầu tiên kể từ khi lên sàn, lợi nhuận công ty lại giảm.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Vừa qua tại Tp.Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dưới góc nhìn của các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu của câu lạc bộ các nhà kinh tế. Theo đó cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang tác động đến ổn định thương mại toàn cầu. Nếu tiếp tục kéo dài và leo thang sẽ dẫn đến những cú sốc khó đoán làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

ncif