Gần 150.000 lao động tỉnh Nghệ An được giảm mức đóng bảo hiểm

13:30' - 23/07/2021
BNEWS Gần 150.000 lao động tỉnh Nghệ An được giảm mức đóng bảo hiểm với số tiền 41,7 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, gần 150.000 lao động tỉnh Nghệ An được giảm mức đóng bảo hiểm với số tiền 41,7 tỷ đồng.
Cụ thể, giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng và Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống dịch COVID-19.
Thực hiện theo Quyết định này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị, sở, ngành trên địa bàn tỉnh để triển khai xác nhận các hồ sơ đề nghị xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng các chính sách liên quan cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An còn xác định đơn vị sử dụng lao động đủ điều kiện điều chỉnh giảm mức đóng gửi thông báo về số tiền được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh có 6.906 đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ với gần 150.000 lao động và số tiền tạm tính được giảm mức đóng trong 12 tháng là 41,7 tỷ đồng.
Cùng với việc thực hiện chính sách điều chỉnh mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đang triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo; chi kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Việc xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, danh sách người lao động ngừng việc...
Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định rõ tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020.

Mức đóng bình thường bằng 0,3% - 0,5% quỹ tiền lương tùy theo từng đối tượng và từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, ba tháng hoặc sáu tháng một lần./.

>>Tây Ninh hỗ trợ lao động tự do 1,5 triệu đồng/người


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục