Gần 70.000 tổ chức cá nhân cung cấp thông tin trên Cổng thông tin thương mại điện tử

09:55' - 13/02/2023
BNEWS Tổng cục Thuế cho biết, đã có 258 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin chi tiết trên Cổng thông tin thương mại điện tử gồm 14.883 tổ chức và 53.212 cá nhân đăng ký bán hàng trên sàn.

Theo quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. Do đó, các sàn giao dịch thương mại điện tử đang phải cung cấp thông tin cho các cơ quan thuế theo yêu cầu của từng cơ quan thuế.

Nhưng Tổng cục Thuế cho rằng việc cung cấp thông tin như vậy đã gây nhiều khó khăn cho các sàn cũng như việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuế vì lượng thông tin cung cấp rất lớn, trong khi cách thức cung cấp thông tin mới chỉ được thực hiện theo hình thức thủ công như bản giấy, file excel gửi qua email, gửi bằng USB, các mẫu biểu yêu cầu cung cấp thông tin không thống nhất giữa các cơ quan thuế, có thể xảy ra trường hợp nhiều cơ quan thuế cùng yêu cầu cung cấp thông tin.

 

Để giải quyết khó khăn cho các sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin, Tổng cục Thuế đã vận hành Cổng thông tin thương mại điện tử để tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử từ ngày 15/12/2022.

Cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế hỗ trợ 3 chức năng chính, bao gồm hỗ trợ cung cấp thông tin, các sàn chỉ cần đăng nhập vào chức năng này là được cung cấp thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, hỗ trợ khai thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn và hỗ trợ cá nhân khai thuế trực tiếp trên cổng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục