Gắn kết hợp tác giữa ngành tài chính và thông tin truyền thông

20:08' - 08/11/2021
BNEWS Chiều 8/11, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký thỏa thuận phối hợp công tác, nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết, hợp tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chiều muộn ngày 8/11, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký thỏa thuận phối hợp công tác, nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết, hợp tác; nâng cao chất lượng, công tác phối hợp, phát huy vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông vì sự phát triển chung.
Đồng thời, thống nhất chỉ đạo, xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ trong công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ của hai Bộ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thỏa thuận được ký kết, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ đối với 4 nhóm công việc, gồm phối hợp trong quản lý đối với các nền tảng số và các chủ thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới; phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn việc thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và quản lý, thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính.
Bộ Tài chính sẽ phối hợp, hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc huy động nguồn lực phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số; phối hợp trong công tác quản lý kê khai, nộp thuế và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước đối với hoạt động viễn thông.
Theo Bộ Tài chính, thỏa thuận phối hợp đã bao quát một số công việc trọng tâm liên quan cả hai ngành tài chính và ngành thông tin truyền thông, nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục