1. >

Gelex chia thưởng cổ phiếu 15%

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam vừa thông báo chốt danh sách cổ đông trả thưởng cổ phiếu.

Gelex chia thưởng cổ phiếu 15%

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông trả thưởng cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/8.

Theo đó, Gelex dự kiến thực hiện tỷ lệ 20:3 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

Với 424,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành thêm 63,7 triệu cổ phiếu mới. Qua đó, công ty dự kiến tăng vốn lên 4.883 tỷ đồng.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, Thủ tướng khẳng định Việt Nam là đất nước an toàn, cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. Chính phủ đang triển khai thực hiện mục tiêu kép là không để dịch Covid-19 lây lan, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân là quan trọng nhất. Đồng thời, thực hiện mục tiêu bảo đảm sự phát triển của đất nước.

ncif