Gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan đường năm 2021

16:29' - 18/09/2021
BNEWS Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 đã gia hạn thời gian chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các thương nhân.
Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết: Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 của Bộ Công Thương đã gia hạn thời gian chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các thương nhân đến 17h00 ngày 22 tháng 9 năm 2021.
Trước đó, ngày 6/9/2021, Hội đồng đấu giá đã thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021 và chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các thương nhân kể từ 8h00 ngày 6 tháng 9 năm 2021 đến 17h00 ngày 17 tháng 9 năm 2021
Tuy nhiên, do tác động của các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 khiến việc vận chuyển bưu kiện, bưu phẩm gặp nhiều khó khăn, thời gian vận chuyển bị kéo dài.
Bởi vậy, đối với các thương nhân đã nộp tiền đặt trước theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 vào tài khoản của Bộ Công Thương tính đến 17h00 ngày 17 tháng 9 năm 2021, Hội đồng đấu giá gia hạn thời gian chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các thương nhân này đến 17h00 ngày 22 tháng 9 năm 2021.
Theo Cục Xuất Nhập khẩu, thông báo ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng đấu giá nêu rõ, căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021; căn cứ Quyết định số 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.
Đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá là thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện, chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô; thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện.
Trong tổng số 108.000 tấn đường theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021, có 76.000 tấn đường thô, mã HS 17.01; 32.000 tấn đường tinh luyện, mã HS 17.01.
Giá khởi điểm, tiền đặt trước với đường thô là 1.050.000 đồng/tấn; đường tinh luyện: 1.050.000 đồng/tấn. Bước giá: 50.000 đồng/tấn. Tiền đặt trước: giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký mua quyền sử dụng hạn ngạch x 10%.
Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức tại Phòng họp Trụ sở Bộ Công Thương tại địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào 8 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2021.
Thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 tham gia đấu giá chỉ gửi một túi hồ sơ dán kín và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau: "Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021; tên thương nhân; thông tin liên lạc gồm số điện thoại, email".
Túi hồ sơ bao gồm: Phiếu bỏ giá như mẫu kèm theo thông báo; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 1 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân. Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 1 bản sao.
Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Bộ Công Thương, địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục