Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp: Duy trì nguồn lực để phát triển

15:16' - 07/10/2020
BNEWS Theo các chuyên gia kinh tế, việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP về giảm thuế thu nhập DN của năm 2020 là biểu hiện của sự đồng hành, chia sẻ khó khăn với các DN, hợp tác xã.

Luật sư Hà Huy Phong, Giám đốc Công ty Luật Inteco (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, biện pháp này sẽ giúp nhiều doanh nghiệp ra khỏi tình trạng kiệt quệ, phá sản, giữ lại được nguồn lực để duy trì và phát triển.

Trong thời gian gia hạn, doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn tiền để chờ cơ hội vực dậy và phát triển.
Bên cạnh đó, việc Bộ Tài chính hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp là hỗ trợ nền kinh tế, làm giảm đà khó khăn, hạn chế các tác nhân gây suy thoái nền kinh tế.

Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, nên giữ được doanh nghiệp tồn tại thì nền kinh tế cũng sẽ từ đó ổn định và có cơ hội phát triển.
Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong cơ cấu doanh nghiệp, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp và các doanh nghiệp này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội. 
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc giảm 30% cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ giúp đảm bảo phát huy hiệu quả của chính sách hỗ trợ, tránh tình trạng ưu đãi dàn trải; đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng cần hỗ trợ, phù hợp với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực tế áp dụng chính sách hỗ trợ đối với nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ thời gian qua nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. 

 

Luật sư Hà Huy Phong cũng cho rằng, đa phần các doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sức đề kháng yếu nên khá mẫn cảm với những thay đổi tiêu cực của nền kinh tế.

Nỗ lực của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 nhằm làm giảm nhẹ các gánh nặng tài chính phát sinh từ dịch bệnh COVID-19 chắc chắn sẽ giúp ích cho doanh nghiệp rất nhiều, bởi dự báo là dịch bệnh vẫn còn tiếp tục sang năm 2021 và có thể là trong những năm tới.
Đánh giá về tác động của Nghị quyết, Bộ Tài chính cho biết, dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2020 khoảng 23.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính việc đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nêu trên vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, là tiền đề giúp các doanh nghiệp phát triển, chuyển đổi thành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn để đóng góp lại cho ngân sách nhà nước trong thời gian tiếp theo.
Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế.

Bộ Tài chính tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; đồng thời quyết liệt việc quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế.
Trước đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
Nghị định này hiện thực hóa chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
Nghị định quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.
Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Việc giảm này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục