Hà Nội chấp thuận 82 cơ sở thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện

11:51' - 19/05/2020
BNEWS Ngày 19/5, Văn phòng UBND tTP Hà Nội cho biết, UBND thành phố vừa chấp thuận danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã được xác nhận thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện.

Ngày 19/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, UBND thành phố vừa chấp thuận danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã được các đơn vị như Sở Y tế, Sở Du lịch và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố xác nhận thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện theo quy định bao gồm: 41 bệnh viện; 30 trung tâm y tế; 2 trung tâm chuyên khoa; 2 khách sạn và 7 cơ sở thuộc quân đội, công an quản lý.
Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chổng dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã giao Tổng công ty Điện lực và các tổ chức kinh doanh điện khác khẩn trương thực hiện việc tính toán, giảm trừ tiền điện cho các khách hàng đủ điều kiện áp dụng ngay cho tháng đầu tiên kề từ thời điểm Bộ Công Thương ban hành văn bản sổ 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16 tháng 4 năm 2020.
Căn cứ tình hình thực tế việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị nêu trên chủ động rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở được phê duyệt phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí miễn, giảm tiền điện, gửi Sở Công Thương trước ngày 15 của một số tháng tiếp theo năm 2020 để tổng họp, tham mưu báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét quyết định làm cơ sở cho Tổng công ty Điện lực, các tổ chức kinh doanh điện khác tiếp tục thực hiện đồng bộ trên địa bàn.
Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, các đơn vị địa phương liên quan, trước ngày 21/5 phải báo cáo triển khai các giải pháp giảm phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.
UBND thành phố Hà Nội đã giao Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu, đề xuất, báo cáo các giải pháp giảm phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.
UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các khoản phí, lệ phí do các sở, ngành quản lý chuyên ngành hoặc trực tiếp tổ chức thu để đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, các khoản phí, lệ phí liên quan đến các dịch vụ thiết yếu.
Báo cáo phân tích, đánh giá kỹ đối tượng nộp phí, lệ phí chịu tác động của dịch COVID; căn cứ đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí, mức đề xuất giảm căn cứ xác định mức giảm cụ thể; tác động của việc miễn, giảm phí, lệ phí....Trường hợp không đề xuất miễn, giảm phí cần phân tích, nêu rõ lý do. Tổng hợp, gửi báo cáo gửi về Cục Thuế Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 21/5/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục