Hà Nội phát hiện, xử lý hàng nghìn ô tô vi phạm tốc độ

13:21' - 31/03/2021
BNEWS Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, qua khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin từ tháng 10/2020 - tháng 1/2021 trên địa bàn Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn xe ô tô vi phạm về tốc độ

Cụ thể, trong thời gian trên, Hà Nội đã có 42 đơn vị với tổng số 79 xe vi phạm về tốc độ; 1.812 đơn vị với 12.352 xe vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 10.765 đơn vị với 65.867 xe vi phạm về truyền dữ liệu (không truyền dữ liệu giám sát hành trình từ 10 ngày trở lên).


Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long đã ký văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình chấn chỉnh hoạt động quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông và thực hiện nghiêm việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.
Để thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô tô thuộc quyền quản lý lên hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; tăng cường quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, vi phạm về thời gian làm việc, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị vi phạm trước ngày 5/4/2021 phải báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc sử dụng, khắc phục các thiết bị giám sát hành trình bị lỗi không truyền dữ liệu theo quy định; chấn chỉnh lái xe vi phạm về tốc độ thời gian làm việc, bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị. Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi báo cáo sẽ xử lý theo quy định.
Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu thì yêu cầu báo cáo về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (nộp kèm theo phù hiệu)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục