Hà Nội: Phát triển Đống Đa thành quận có kinh tế tri thức và kinh tế số

18:11' - 22/07/2020
BNEWS Sáng 22/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có 287 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 29.000 đảng viên của Đảng bộ quận Đống Đa.
Đống Đa có một vị thế quan trọng, có nhiều trường Đại học hàng đầu Việt Nam, nhiều cơ quan doanh nghiệp, là quận lõi nội đô, có nhiều phong trào, cách làm hay, sáng tạo và đi đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Vì vậy, thành phố Hà Nội đã đặt ra yêu cầu phát triển Đống Đa thành quận có nền kinh tế trí thức và kinh tế số trong tương lai.

Để đạt được mục tiêu trên, lãnh đạo thành Ủy ban Nhân dân phố Hà Nội chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ quận Đống Đa cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Trong đó, chú trọng khơi gợi và phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, các ngành, lĩnh vực có trình độ, chất lượng và giá trị gia tăng cao.
"Quận cần khai thác và quản lý hiệu quả kinh tế đô thị, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chú trọng phát triển bền vững", lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố gợi mở.
Song, trước mắt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị, quận Đống Đa tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác quản lý trật tự xây dựng, lĩnh vực đất đai, an toàn giao thông và văn minh đô thị. Đặc biệt, Đống Đa cần chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử ngàn năm văn hiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện.
Về công tác xây dựng Đảng, thành phố Hà Nội yêu cầu quận cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Theo ông Hà Minh Hải, Bí thư quận ủy Đống Đa nhiệm kỳ 2020 -2025, chủ đề Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo“, thể hiện tinh thần đổi mới, vươn lên sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu đề ra cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.


Quận Đống Đa xác định đó là những công việc khó và mới, đòi hỏi sự đồng lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân kiên trì thực hiện. Vì vậy quận đã đặt ra những mục tiêu cơ bản, trong đó, sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, với tinh thần hệ thống chính trị, bộ máy sẽ được tinh gọn, trong sạch theo hướng người đứng đầu nêu gương cho cấp dưới học tập và làm theo. Mặt khác, quận Đống Đa sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, theo hướng thông minh, đơn giản và dễ thực hiện, triển khai nhằm phấn đấu đến năm 2030 phát triển thành quận đô thị xanh, thông minh, hiện đại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục