Hà Nội: Thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản 23 điểm mỏ cát

11:28' - 24/07/2018
BNEWS Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đối với 23 điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố.

Trong đó giai đoạn 1 (năm 2018) thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 5 mỏ đầu tiên nhằm xây dựng kế hoạch đấu giá để có cơ sở báo cáo UBND thành phố tổ chức đấu giá các năm tiếp theo; giai đoạn 2 (năm 2019), dự kiến thăm dò 9 điểm mỏ; giai đoạn 3 (năm 2020), thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 9 điểm mỏ còn lại.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ trình phê duyệt Đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản các điểm mỏ cát trên các sông, các nội dung đề xuất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện phê duyệt dự toán chi tiết hàng năm và tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện sau khi được thành phố phê duyệt.
Sở phải trình UBND thành phố phê duyệt trữ lượng các điểm mỏ khoáng sản, kế hoạch đấu giá, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ theo quy định; đồng thời quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
UBND các quận, huyện, thị xã liên quan chịu trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với những mỏ đấu giá; đăng ký các điểm mỏ đấu giá vào kế hoạch sử dụng đất của quận, huyện; giao cơ quan chức năng tại địa phương đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai, khảo sát, thực hiện đề án; phối hợp với đơn vị khảo sát, đánh giá trữ lượng trong quá trình thực hiện trên địa bàn.
Cũng theo chỉ đạo của UBND thành phố, các địa phương phải tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng khu đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai thực hiện đề án và thăm dò, đấu giá các điểm mỏ cát.
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 15 tuyến sông, trong đó có 7 tuyến sông có hoạt động khai thác cát, nạo vét cát lòng sông. Do nhu cầu và lợi nhuận lớn nên tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông vẫn diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, công tác quản lý khoáng sản, đất đai tại một số địa phương bị buông lỏng kéo dài, đặc biệt việc xử lý còn thiếu kiên quyết, chưa đủ sức răn đe đối tượng vi phạm.
Khẳng định quyết tâm trong cuộc chiến với "cát tặc", lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, song song với việc chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra, mật phục, cắm chốt trên sông để kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên sông, Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan công bố công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông; trên cơ sở đó, không cho phép các đơn vị vi phạm tham gia đấu thầu các dự án khai thác cát, sỏi trên địa bàn.
Hiện Hà Nội cũng đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi, bãi trung chuyển vật liệu xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tới đây, Hà Nội công khai, minh bạch tổ chức đấu thầu khai thác cát theo quy hoạch để tăng nguồn thu, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên quốc gia này./.

>>>Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân chậm xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục