Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo

12:00' - 22/04/2020
BNEWS Tính đến đầu năm 2020, theo chuẩn Trung ương, thành phố Hà Nội còn 4.112 hộ nghèo, chiếm 0,2% và có 3.939 hộ cận nghèo, chiếm 0,19% tổng số hộ dân cư.

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả rất quan trọng.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố tập trung cao trong việc chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách và hàng năm có nhiều giải pháp, biện pháp tích cực đã giúp bộ mặt vùng nông thôn có nhiều chuyển biến, nhiều hộ không những thoát nghèo mà vươn lên khá giả. 

Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới đã giúp cho cơ sở hạ tầng đổi thay, các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, tập trung được hình thành nhiều, dẫn tới mức thu nhập nông dân nâng lên rõ nét. 

Điều này có thể được minh chứng qua nhiều dấu mốc như: Cuối năm 2017, thành phố không còn hộ nghèo diện chính sách người có công; không còn xã, thôn thuộc diện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hoàn thành trước 1 năm mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn dưới 1,2%, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2020.
Tính đến đầu năm 2020, theo chuẩn Trung ương, thành phố Hà Nội còn 4.112 hộ nghèo, chiếm 0,2% và có 3.939 hộ cận nghèo, chiếm 0,19%  tổng số hộ dân cư. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Trung ương giảm từ 2,97% đầu giai đoạn xuống còn 0,2%.
Theo chuẩn của thành phố, Hà Nội còn 8.692 hộ nghèo, chiếm 0,42% và có 41.937 hộ cận nghèo, chiếm 2,01% tổng số hộ dân cư. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố giảm từ 3,64% xuống còn 0,42% (giảm 52.212 hộ).
UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ năm 2016 đến nay, thành phố Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo tập trung huy động các nguồn lực tài chính, nhất là nguồn lực tại chỗ của địa phương để tạo lập nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Tính đến ngày 31/3/2020, các Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố giải ngân 13.588 tỷ đồng cho gần 434.000 lượt khách hàng vay vốn thông qua 17 chương trình tín dụng chính sách. Doanh số thu nợ trong giai đoạn này là 10.028 tỷ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng đến nay là 8.723 tỷ đồng với trên 289.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 3.588 tỷ đồng (69%) so với năm 2015.
Một số chương trình tín dụng đã có ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trên địa bàn.

Trong đó, Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở từ năm 2016 đến nay, đã thực hiện cho vay 4.069 hộ với tổng doanh số cho vay đạt 102 tỷ đồng; dư nợ đến ngày 31/3/2020 đạt 122 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,4% trên tổng dư nợ các chương trình tín dụng với trên 7.000 hộ đang vay vốn, dư nợ bình quân đạt 17 triệu đồng/hộ.

Dư nợ cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg là 101 tỷ đồng và dư nợ cho vay theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg là 21 tỷ đồng.
Đến ngày 31/3/2020, nợ quá hạn toàn thành phố là 4,8 tỷ đồng, giảm 2,2 tỷ đồng so với cuối năm 2015.

Hiện nay, thành phố Hà Nội có 12 đơn vị quận, huyện không có nợ quá hạn gồm: Sơn Tây, Ba Vì, Thanh Oai, Đan Phượng, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Ba Đình, Tây Hồ, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Phú Xuyên và 488 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn trên tổng số 579 xã, phường, thị trấn của toàn Thành phố, chiếm 84%.
Theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn của thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho gần 147.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 52.000 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 184.000 lao động.

Gần 9.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính.

Nguồn vốn này hỗ trợ xây dựng cải tạo gần 217.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn và xây dựng trên 4.000 ngôi nhà cho hộ nghèo...
Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tại khu vực nông nghiệp nông thôn, khôi phục các làng nghề, phố nghề truyền thống, khuyến khích phát triển các khu sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và các vùng sản xuất nông nghiệp sạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng từng thời kỳ của mỗi địa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục