Hải Dương quyết định điều chỉnh giảm 354,5 tỷ đồng của 5 dự án dư vốn

13:19' - 01/03/2024
BNEWS Trong Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025, HĐND tỉnh Hải Dương quyết định điều chỉnh giảm 354,5 tỷ đồng của 5 dự án dư vốn.

Ngày 1/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết về: Chi, định mức chi của các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số sử dụng nguồn ngân sách địa phương đến năm 2025; Quy định về việc thăm, tặng quà đại diện thân nhân liệt sỹ, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, quân nhân trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; Quyết định “Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn 2024 lần 2 (vốn cấp tỉnh quản lý)...

 

Trong Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025, HĐND tỉnh Hải Dương quyết định điều chỉnh giảm 354,5 tỷ đồng của 5 dự án dư vốn. HĐND tỉnh quyết định giao bổ sung tăng kế hoạch vốn nguồn thu sử dụng đất 5 năm 2021-2025 là 5.536 tỷ đồng. Tổng vốn 5 năm 2021-2025 từ nguồn điều chỉnh giảm và giao tăng là trên 5.891 tỷ đồng.

Trong đó, bổ sung tăng kế hoạch vốn cho 2 dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 712 tỷ đồng; bổ sung danh mục và phân bổ cho 27 dự án trên 4.294 tỷ đồng, bao gồm, 8 dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, 19 dự án khởi công mới. HĐND tỉnh quyết định hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện và giao cấp huyện thực hiện 9 dự án là 883 tỷ đồng.

Đối với phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2024 lần 2, HĐND tỉnh Hải Dương quyết định trích trên 152 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất phân bổ cho 13 dự án, bao gồm, 7 dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, một dự án đầu tư chuyển tiếp, 5 dự án khởi công mới .

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 của 39 dự án với tổng số vốn trên 668 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách địa phương trên 649 tỷ đồng (36 dự án), vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư hơn 19 tỷ đồng (3 dự án). Thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đến ngày 31/12/2024.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua một số dự án giao thông, cầu, chỉnh trang đô thị tại thành phố Hải Dương.

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo hoàn thiện các quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phù hợp với Quy hoạch tỉnh.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công; tăng cường quản lý thu ngân sách, phấn đấu tăng thu nội địa ở mức cao nhất.

Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; mời gọi doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh; thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả là tiêu chí đánh giá chủ yếu...

Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu cũng đề nghị, UBND tỉnh quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa Xứ Đông, chú trọng công tác quy hoạch và bảo vệ hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh.

Ông Lê Văn Hiệu đề nghị tập trung đầu tư cho y tế, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đáp ứng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực của tỉnh; nâng cao năng lực, chất lượng mạng lưới y tế, trợ giúp xã hội, chăm sóc người có công; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, giám sát việc triển khai nghị quyết, giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời thông báo kết quả kỳ họp tới cử tri, đôn đốc cơ quan chức năng thực hiện…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục