Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp ở Bình Dương

21:41' - 05/09/2020
BNEWS Tối 5/9, Tổng cục Hải quan đã cho biết thông tin liên quan đến một số vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương về việc truy thu thuế của cơ quan Hải quan.

 

Theo đó, Công ty TNHH Quốc tế Chutex, Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II (gọi tắt là doanh nghiệp) ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công sản phẩm.

Đồng thời, doanh nghiệp cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để gia công, sau đó nhận lại sản phẩm gia công rồi xuất khẩu ra nước ngoài.
Các doanh nghiệp nêu trên kiến nghị về việc cơ quan Hải quan truy thu thuế đối với sản phẩm thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công khi nhập khẩu trở lại nội địa.
Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, chính sách thuế đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan đã được quy định rõ trong các văn bản pháp luật.

Do đó, để xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Quốc tế Chutex, Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 4/9/2020 chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các tài liệu có liên quan đối với trường hợp doanh nghiệp ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công (thuê gia công lại) và xử lý.
Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài (doanh nghiệp nội địa cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và công văn số 6519/BTC-TCHQ ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính.
Bên cạnh đó, trường hợp doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải kê khai, nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và điểm 2 công văn số 3018/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2020 của Tổng cục Hải quan.
Như vậy, đối với trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Chutex, Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công sản phẩm (thuê gia công lại) và cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để gia công, sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xử lý miễn thuế theo hướng dẫn nêu trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục