Hạn chế sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn

15:32' - 02/12/2015
BNEWS Các doanh nghiệp Nhà nước phải hạn chế việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước để bù đắp cho số giảm thu ngân sách Trung ương.
Hạn chế sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn. Ảnh: TTXVN

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng cuối năm tiếp tục đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương năm 2015, các doanh nghiệp tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của ngân sách Nhà nước; tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch được giao.

Theo Bộ Tài chính, cần phân tích, đánh giá cơ cấu nợ công (nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh...) và chi phí trả nợ; rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối ngân sách Nhà nước; huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch; nghiên cứu phát hành trái phiếu quốc tế vào đầu 2016 phù hợp thời điểm thị trường thuận lợi với chi phí vốn hợp lý.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch, lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài chính cho hay, kết quả thu ngân sách Nhà nước đến hết tháng 11/2015 đạt khá, ước thu cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội. Theo đó lũy kế 11 tháng đạt 860,1 nghìn tỷ đồng, bằng 94,4% dự toán và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu nội địa đạt 642,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán.

Hiện có 10/14 khoản thu đã đạt và vượt dự toán năm; trong đó, các khoản đạt khá là thuế bảo vệ môi trường đạt 185,9% dự toán, thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 154,5% dự toán, thu khác ngân sách đạt 154,2% dự toán, các khoản thu về nhà, đất đạt 143,1% dự toán, lệ phí trước bạ đạt 127,8% dự toán. Các khoản thu còn lại cũng đạt trên 88% dự toán.

Thu từ dầu thô 11 tháng đạt 60,57 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán, bằng 99,3% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. Giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 57 USD/thùng, giảm 43 USD/thùng so giá dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước xấp xỉ 152,3 nghìn tỷ đồng, bằng 87% dự toán và mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội.
Bên cạnh đó, mức thu ngân sách Trung ương năm nay khả năng thấp hơn so dự kiến đã báo cáo Quốc hội và giảm khoảng 31,3 nghìn tỷ đồng so với dự toán.

Về thực hiện chi ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 1.015,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2014. Với mức thu chi trên, bội chi ngân sách Nhà nước 11 tháng xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm./.

Thùy Dương/BNEWS/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục