HDBank chào bán 15 triệu trái phiếu ra công chúng

16:13' - 14/08/2020
BNEWS Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh - HDBank (mã chứng khoán: HDB) đang chào bán ra công chúng 15 triệu trái phiếu, với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với lãi suất cố định 8,5%/năm, được thanh toán hàng năm, định kỳ vào các ngày tròn năm so với ngày phát hành. 

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.
Theo kế hoạch, HDBank chia lần phát hành trái phiếu này thành 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 sẽ có 8 triệu trái phiếu được chào bán, số lượng trái phiếu đợt 1 chào bán không hết được chuyển sang đợt 2. Đợt 2 sẽ có 5 triệu trái phiếu được chào bán, số lượng trái phiếu đợt 2 chào bán không hết được chuyển sang đợt 3. Đợt 3 sẽ có 2 triệu trái phiếu được chào bán.
Thời gian chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 trong vòng 90 ngày từ ngày 12/8/2020; đợt 2 dự kiến trong quý III/2020; đợt 3 dự kiến trong quý III-IV/2020.
Sau khi hoàn tất từng đợt, HDBank báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán từng đợt, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo quy định.
Theo HDBank, mục đích phát hành trái phiếu ra công chúng lần này để tăng quy mô vốn hoạt động, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của HDBank ghi nhận lợi nhuận thuần hợp nhất đạt 1.320 tỷ đồng, tăng 47,3% so với cùng kỳ nhờ cho vay tăng trưởng mạnh (tăng 9,6% so với đầu năm) và tỷ lệ NIM cải thiện (tăng 0,78%) so với cùng kỳ; từ đó giúp thu nhập lãi thuần tăng mạnh (tăng 19,7%) so với cùng kỳ.
Thu nhập ngoài lãi cũng tăng trưởng khá (tăng 8,1%) trong khi chi phí hoạt động giảm (giảm 12,6% so với cùng kỳ)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục