HĐND tỉnh Lai Châu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội

12:46' - 13/12/2020
BNEWS Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua 14 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội

 

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 13/12, Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc.
Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua 14 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội theo năm và giai đoạn; giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương.
Kỳ họp tiến hành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 14 và trước Kỳ họp thứ 15 với các nội dung gồm: UBND tỉnh Lai Châu sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của xã, trường học và công an xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn; sớm cho các nhà đầu tư vào huyện Mường Tè theo hình thức liên kết với người dân để phát triển cây Mắc Ca; khảo sát, đầu tư đập đầu mối thủy lợi bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên đảm bảo nước phục vụ tưới tiêu cho trên 70 ha ruộng lúa của nhân dân; UBND tỉnh Lai Châu quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn quy trình và thực hiện cấp mã vườn cho các hộ trồng lan; sớm tổ chức xét hoặc thi nâng ngạch cho giáo viên; xem xét có chính sách đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại các xã khu vực II, III khi chuyển sang khu vực I…
Trong phiên thảo luận tại các tổ, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Từ đó, các đại biểu bàn các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và sự cần thiết thông qua các nghị quyết.
Thảo luận tại hội trường, có 10 lượt ý kiện tham gia thảo luận và giải trình với các nội dung như: Tăng cường giải pháp kích cầu du lịch; xếp hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trường nội trú; tiếp tục nghiên cứu điều trị thay thế dạng thuốc phiện; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; giải quyết nguồn nước cho người dân khu vực thủy điện Nậm Xe.
Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến các vấn đề: Có kế hoạch duy trì và nâng cao tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới…
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 do ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu trình bày, nêu rõ: Mặc dù dịch COVID-19 xảy ra, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, nhưng với sự nỗ lực của toàn tỉnh, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2020 cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng; giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 53 triệu USD, vượt gần 18% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 5.000 tỷ đồng.
Thu ngân sách địa phương ước thực hiện gần 10.600 tỷ đồng, tăng 24% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công tăng 3% so với năm 2019, là một trong các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, ước có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 38 xã; hoàn thành mục tiêu đưa huyện Tân Uyên đạt huyện nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh ước giải quyết việc làm cho hơn 7.300 lao động, đào tạo nghề cho hơn 6.300 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%…
Năm 2021, UBND tỉnh Lai Châu tập trung đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiêm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy lợi thế cửa khẩu quốc tế, mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân.
Lai Châu đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 7,96%; GRDP bình quân đầu người 47 triệu đồng; thu ngân sách đạt 1.915 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 8,4%; 96,6% thôn, bản có đường xe máy hoặc ôtô đi lại thuận lợi; 95,2% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%, riêng huyện nghèo giảm 4,3%...

 

Bế mạc kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021, gồm: Lai Châu tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19; khẩn trương xây dựng và triển khai các đề án, nghị quyết để thực hiện các chương trình trọng điểm; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng đẩy mạnh thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
Tỉnh tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến rõ nét trong chất lượng đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia...
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ đề nghị ngay sau Kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh; tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị cử tri liên quan đến Kỳ họp cũng như các vấn đề khác để chuyển đến UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và thực hiện giám sát việc giải quyết theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục