HNX sửa đổi quy chế niêm yết chứng khoán

11:29' - 11/12/2017
Bnews HNX đã tiến hành sửa đổi Quy chế niêm yết để cập nhật các quy định pháp lý hiện hành và tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp niêm yết.
HNX sửa đổi quy chế niêm yết chứng khoán. Ảnh minh họa: HNX

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quy chế niêm yết sửa đổi kèm theo Quyết định số 958/QĐ-SGDHN thay thế cho Quy chế niêm yết được ban hành theo Quyết định số 639/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2016. Quy chế sửa đổi hướng dẫn các quy định về đăng ký niêm yết, thay đổi đăng ký niêm yết, và việc quản lý doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Những thay đổi lớn đáng lưu ý của quy chế như: Quy định về đăng ký niêm yết và thay đổi đăng ký niêm yết, Quy chế bổ sung các quy định niêm yết đối với công ty hợp nhất, nhận sáp nhập và chỉnh sửa, bổ sung các quy định về tiêu chí, hồ sơ niêm yết, trình tự và thủ tục đăng ký niêm yết cho phù hợp với các quy định của Thông tư 29/2017TT-BTC và các thực tế trong quá trình xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết mới, thay đổi đăng ký niêm yết.

Theo đó, đối với các trường hợp các bên tham gia hợp nhất, sáp nhập đều đã niêm yết cổ phiếu và có ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hoặc lợi nhuận trên vốn) dương thì chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết.

Trường hợp ít nhất một trong số các công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập chưa đăng ký niêm yết cổ phiếu trên các sở giao dịch chứng khoán thì việc đăng ký niêm yết, thay đổi đăng ký niêm yết phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Về thủ tục đăng ký niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quy định về hồ sơ phải nộp đối với trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết có công ty con sẽ phải nộp báo cáo tài chính của công ty mẹ cùng với báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật kế toán.

Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết có đơn vị trực thuộc thì phải nộp báo cáo báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật kế toán. Đối với trường hợp thay đổi đăng ký niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng quy định cụ thể về báo cáo tài chính có kiểm toán.

Đối với việc quản lý doanh nghiệp niêm yết, quy chế mới bổ sung quy định các trường hợp cổ phiếu của doanh nghiệp bị đưa vào diện bị kiểm soát, tạm ngừng giao dịch phải giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch và công bố thông tin theo yêu cầu của sở giao dịch chứng khoán.

Căn cứ giải trình của tổ chức niêm yết, sở giao dịch chứng khoán xem xét cho phép chứng khoán niêm yết được giao dịch trở lại hoặc chuyển sang diện cảnh báo/kiểm soát cho đến khi nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm ngừng giao dịch được khắc phục hoàn toàn.

Đặc biệt, quy chế mới bổ sung quy định về việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại.

Theo đó, để chuyển niêm yết, doanh nghiệp niêm yết phải đáp ứng các điều kiện niêm yết của sở giao dịch dự kiến chuyển đến. Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sở giao dịch có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối thay đổi đăng ký niêm yết.

Quy chế niêm yết mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cập nhật, chỉnh sửa các quy định không còn phù hợp và bổ sung một số quy định mới nhằm giám sát thị trường tốt hơn đồng thời cũng hướng dẫn cụ thể hơn cho các doanh nghiệp để dễ dàng hơn trong việc thực hiện, góp phần nâng cao tính minh bạch trên thị trường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục