1. >

Hỗ trợ tín dụng khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn

Facebook Share

BNEWS.VN Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động rà soát thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hỗ trợ tín dụng khắc phục thiệt hại  do hạn hán, xâm nhập mặn

Đồng lúa Đông Xuân 2015 - 2016 bị chết khô do nhiễm mặn tại tỉnh Sóc Trăng.Ảnh:TTXVN

Để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-NHNN về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn và khôi phục sản xuất tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động rà soát thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trên cơ sở số liệu thiệt hại vốn tín dụng đã được xác định, tổ chức tín dụng xem xét thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay theo thẩm quyền và khả năng tài chính của tổ chức tín dụng.

Căn cứ vào Quyết định công bố thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, tổ chức tín dụng khẩn trương hướng dẫn, phối hợp với khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị khoanh nợ và tổng hợp số liệu báo cáo để khoanh nợ theo quy định.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch căn cứ vào khả năng phục hồi sản xuất của khách hàng tiếp tục cho vay để khách hàng thực hiện phương án, dự án sản xuất kinh doanh theo quy định. Tổ chức tín dụng chủ động huy động, điều hoà để đảm bảo nguồn vốn cho các nhu cầu vay khôi phục sản xuất của khách hàng.

Cùng với đó, chủ động tiếp cận, tham gia đầu tư vào các dự án, chương trình đầu tư các công trình phòng, chống, hạn chế hạn hán, xâm nhập mặn, công trình nước sạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, Thống đốc yêu cầu cơ quan này chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định tình hình và số thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long để gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, Thống đốc cũng chỉ đạo ngân hàng này ưu tiên đảm bảo nguồn vốn để cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bao gồm cả các đối tượng có nợ bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn chưa trả được nợ cho ngân hàng và đang được xem xét xử lý theo quy định.

Cân đối nguồn vốn để ưu tiên cho chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đối với các vùng bị thiệt hại nặng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện có những rào cản trong việc đưa hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước vào hệ thống bán lẻ tại thị trường miền Nam, theo các doanh nghiệp khó khăn lớn nhất là mức chiết khấu vào siêu thị còn cao chưa kể phải ứng vốn trước cho siêu thị bằng cách đưa hàng vào hệ thống khiến doanh nghiệp không đủ vốn để duy trì sản xuất.

ncif