1. >

Hóa chất cơ bản Miền Nam trả cổ tức tiền mặt 5%

Facebook Share

BNEWS.VN HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019.

Hóa chất cơ bản Miền Nam trả cổ tức tiền mặt 5%

HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Với 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 22,1 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày chốt danh sách cổ đông là 13/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/12. Ngày chi trả là 20/12.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ngày 16/01, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak) có trụ sở tại Singapore đã công bố báo cáo khảo sát “Thông điệp Đông Nam Á: 2020”. Khảo sát tiến hành với 1.308 người đến từ 10 quốc gia ASEAN, trong đó chủ yếu là các quan chức chính phủ, giới nghiên cứu, học giả và giới kinh doanh.

ncif