Hóa chất Đức Giang thông qua kế hoạch đầu tư một loạt dự án

16:05' - 26/10/2020
BNEWS Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị với việc đầu tư một loạt dự án.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa có thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2020, kế hoạch kinh doanh quý IV/2020 và phương án tạm ứng cổ tức năm 2020.

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ động hiện hữu với tỷ lệ 15%, tương ứng với việc cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 1 năm 2021. Nguồn vốn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp.

Ngoài ra, công ty cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020.

Cụ thể, quý IV, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.750 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 240 tỷ đồng.

Hội động quản trị công ty cũng thông qua kế hoạch đầu tư Dự án axit phosphoric điện từ (HPO) với tổng vốn đầu tư dự kiến 66 tỷ đồng.

Thời gian khởi công dự kiến vào tháng 11/2020. Thời gian vận hành dự kiến vào tháng 8/2021.

Hội đồng quản trị thông qua việc lập Dự án Nhà máy phốt pho đỏ sản lượng 5.000 tấn/năm; Dự án P205 sản lượng 500.000 tấn/năm. Tổng mức đầu tư cho các dự án này là 100 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Bên cạnh đó, DGC đầu tư 50 tỷ đồng cho Dự án Gypsum, khởi công trong quý IV/2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 1 năm 2021.

Công ty sẽ hoàn thành dự án đốt bùn mới với mức đầu tư 20 tỷ đồng; tiếp tục mở rộng kho Đình Vũ – Hải Phòng phục vụ hoạt động xuất khẩu.

DGC cũng thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2020 và lũy kế 9 tháng năm 2020.

Theo đó, quý III, công ty đạt hơn 1.556 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt 99% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 235,5 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 4.652,5 tỷ đồng, đạt 76% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 705 tỷ đồng, đạt hơn 100% so với kế hoạch đề ra.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang hiện đang sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu… ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục