Hướng dẫn nuôi trồng thuỷ sản biển có truy xuất nguồn gốc

12:16' - 28/10/2018
BNEWS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương ven biển chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phát triển triển nuôi trồng thuỷ sản biển.

Để đảm bảo phát triển nuôi biển đúng định hướng Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII, kỳ họp thứ 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương ven biển chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phát triển triển nuôi trồng thuỷ sản biển (nuôi biển).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản có thể truy xuất nguồn gốc. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương ven biển tiếp tục rà soát sản xuất các vùng nuôi gần bờ, cải tiến công nghệ nuôi và công nghệ sản xuất lồng để thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, chuyển dần sang sử dụng thức ăn công nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn lao động, an toàn sinh học, sức tải môi trường ở vùng gần bờ, ven đảo.

Đồng thời, chuyển đổi dần sang mô hình sản xuất từ vùng eo ngách ra vịnh hở; Phát triển nuôi trồng có chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, có thể truy xuất nguồn gốc.
Thời gian tới, các địa phương ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp nuôi biển vùng xa bờ, hình thành ngành sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn, bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng cao, có thương hiệu, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển, phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, gắn với bảo tồn và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Giai đoạn 2019 - 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương xem xét, triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích, hỗ trợ các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị nuôi biển phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình cụ thể của địa phương. Từ năm 2020 trở đi, phát triển mạnh nuôi biển công nghiệp xa bờ với các doanh nghiệp đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, nuôi trồng thuỷ sản biển (nuôi biển) đã phát triển nhanh, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của ngành thuỷ sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng "Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.
Xem thêm:

>>Giải pháp phát triển thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản

>>Sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản tăng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục