Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19

22:01' - 26/03/2020
BNEWS Theo Bộ LĐ TB và XH, việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

Chiều 26/3, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước hướng dẫn doanh nghiệp trả lương cho người lao động bị ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động do dịch COVID-19.

Theo đó, việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động, hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch COVID-19 như lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường, dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định (Điều 32 Bộ Luật Lao động).

Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, do tác động của dịch COVID-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp hiện gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất; một số người lao động phải ngừng việc xuất phát từ tác động của dịch. Việc Bộ đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện hướng dẫn nêu trên là nhằm thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục