Huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội

17:20' - 07/02/2020
BNEWS Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các địa phương nhanh chóng ủy thác nguồn vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ; ưu tiên cho vay giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại Hội nghị, tổng kết công tác tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 7/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đề nghị các địa phương nhanh chóng ủy thác nguồn vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ; ưu tiên cho vay giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Giao dịch cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cùng đó, ông Dương Tấn Hiển yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tăng cường giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ Huỳnh Văn Thuận cho biết, năm 2019, doanh số cho vay của thành phố đạt gần 800 tỷ đồng, với trên 25.000 lượt hộ được vay vốn; doanh số thu nợ đạt trên 500 tỷ đồng; tổng dư nợ đến 31/12/2019 đạt trên 4.780 tỷ đồng, với 92.819 hộ còn dư nợ, tăng trên 224 tỷ đồng so với năm 2018.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 31/12/2019, dư nợ ủy thác cho vay qua 4 hội đoàn thể đạt trên 4.700 tỷ đồng, chiếm trên 99,7% tổng dư nợ. Nguồn vốn này góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Thuận, hoạt động ủy thác của thành phố thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc như: chất lượng ủy thác và vay vốn ở một vài đơn vị chưa đạt hiệu quả, còn 41 Hội cấp xã có tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,5% trở lên.

Việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách từng lúc, từng nơi chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng tín dụng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là các trường hợp hộ vay đi khỏi nơi cư trú nhưng chưa được phát hiện và xử lý thu hồi vốn kịp thời.
Một số đối tượng vay vốn chính sách ưu đãi chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc vay vốn và nghĩa vụ chi trả khoản vay cho ngân hàng. Nguồn lực để thực hiện một số chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của các đối tượng chính sách, nhất là nhu cầu vốn giải quyết việc làm...
Để khắc phục khó khăn và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách của Cần Thơ, năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố triển khai kịp thời, đầy đủ các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; đồng thời, thực hiện tốt việc điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện chính sách tín dụng; chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động ủy thác, góp phần phát triển bền vững hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
Ngân hàng sẽ phối hợp, gắn kết chặt chẽ, hiệu quả việc đầu tư vốn tín dụng chính sách với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn đạt hiệu quả, hạn chế rủi ro thất thoát tài sản Nhà nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục