Huy động hơn 12.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

19:17' - 23/12/2020
BNEWS Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 23/12, Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 12.000 tỷ đồng.

Ngày 23/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng trong phiên thầu chính tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.

Kết quả phiên thầu chính đã huy động được 8.613,5 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm huy động được 3.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,28%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm huy động được 4.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,5%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm huy động được 1.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,89%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm huy động được 613,5 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 3,14%/năm, giảm 0,01%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020).

Tại phiên thầu phụ, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm và 15 năm. Kết quả phiên thầu phụ đã huy động thành công 3.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu như trong phiên thầu chính.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 323.952,5 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ kể từ đầu năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục