KBC báo quý I lãi hơn 208 tỷ đồng

08:27' - 02/05/2018
BNEWS Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc -CTCP (KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 651,3 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, do giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp đạt 368,6 tỷ đồng tăng 44,5% so với quý I/2017.
Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 18% trong khi chi phí lãi vay tăng mạnh 195%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Đáng chú ý công ty được hoãn hơn 17 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp nên kết quả KBC báo lãi ròng 208,7 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 1/2017.

< Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 >

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục