Kết quả đấu giá bán cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

09:19' - 19/06/2019
Bnews Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu.

Ngày đấu giá:     18/06/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:     Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:     Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     4.033.512 cổ phần

Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:     11.800 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:     2 NĐT

+ Tổ chức:     0 NĐT

+ Cá nhân:     2 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:     1.800 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:     2 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:     1.800 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:     1.700 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:     100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:     11.900 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:     11.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:     11.900 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:     11.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:     11.894 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá:     2 NĐT

+ Tổ chức:     0 NĐT

+ Cá nhân:     2 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được:     1.800 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:     0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:     21.410.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     
Từ ngày 19/06/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/06/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:     
Từ ngày 20/06/2019 đến ngày 25/06/2019

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục