1. >

Kết quả đấu giá cổ phần Genco3

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3 được tổ chức vào ngày 9/2/2018 như sau:

Kết quả đấu giá cổ phần Genco3

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:            267.051.900 cổ phần

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:         267.051.900 cổ phần

Mệnh giá:         10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần

Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:   336

Trong đó:         Tổ chức: 2       Cá nhân: 334

Tổng khối lượng đăng ký mua:            7.507.400 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:            331

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:         7.451.400 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:          2.500.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:        100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:     34.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:   24.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:     34.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:    24.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:   24.802 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:   331

Trong đó:         Tổ chức: 2       Cá nhân: 329

Tổng số lượng cổ phần bán được:        7.451.400 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:  3.396.700 cổ phần

Tổng trị giá cổ phần bán được:            184.810.100.000 đồng

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có vẻ đang sử dụng sức mạnh kinh tế như một vũ khí chính trị. Sau khi trừng phạt Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, áp thuế với nhiều mặt hàng của Trung Quốc, vừa qua Mỹ đã quyết định khôi phục lại một số lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran. Quyết định này của Mỹ đang đẩy châu Âu vào thế khó là chọn Mỹ - đồng minh lâu năm hay chọn Iran nơi có hơn 500 công ty của EU đang làm ăn.

ncif