Kết quả thanh tra đột xuất gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real–time PCR ở Quảng Nam

14:11' - 24/06/2020
BNEWS Việc mua sắm hệ thống xét nghiệm Real – time PCR tự động có vi phạm trong quá trình xây dựng giá, thẩm định giá, dẫn đến việc tổ chức thực hiện gói thầu chưa đúng các thủ tục theo quy định pháp luật.

Ngày 24/6, Thanh tra tỉnh Quảng Nam có báo cáo về kết quả thanh tra đột xuất việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Real – time PCR tự động theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh tại Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.
Theo kết quả thanh tra, việc mua sắm hệ thống xét nghiệm Real – time PCR tự động có vi phạm trong quá trình xây dựng giá, thẩm định giá, dẫn đến việc tổ chức thực hiện gói thầu chưa đúng các thủ tục theo quy định pháp luật. 

Ngoài ra, việc mua sắm Hệ thống xét nghiệm nói trên với giá 7,23 tỷ đồng chưa được các bên bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng nên chưa thực hiện việc chuyển tiền, chưa xảy ra thiệt hại.
Trong 3 bảng báo giá của 3 công ty để Sở Y tế đề xuất và Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ xác định dự toán giá gói thầu thì có 2 bảng báo giá không đúng quy định, vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 89 và khoản 4, Điều 17 Luật Đấu thầu năm 2013.
Do đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh hủy thầu đối với gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm phát hiện sớm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tại Quyết định số 274/QĐ-SYT ngày 27/3/2020 của Giám đốc Sở Y tế).
Đồng thời, giao Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh giá gói thầu tại Quyết định số 793/QĐ-UBND (ngày 24/3/2020) của UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành vì có sai phạm trong lập dự toán và thẩm định dự toán như kết luận thanh tra đã nêu; giao Giám đốc Sở Y tế tiến hành xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, của chủ đầu tư sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định hủy thầu.
Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính có liên quan theo quy định.

 Đồng thời, đề nghị Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; đề nghị Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở và đề nghị Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, rà soát, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan.
Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục