Kết quả thi tốt nghiệp THPT có thể dùng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng

18:00' - 22/04/2020
BNEWS Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã chia sẻ thông tin rõ hơn về dự kiến phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay.

Sau cuộc họp báo cáo, xin ý kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phương án tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19, ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã chia sẻ thông tin rõ hơn về dự kiến phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay.

Trong đó, nhấn mạnh, kết quả của kỳ thi cũng có thể được các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
Không tính điểm các môn thành phần trong bài thi tổ hợp
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết: Do bối cảnh dịch COVID-19, kế hoạch năm học 2019-2020 đã phải điều chỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố tinh giản chương trình học kỳ II và triển khai dạy học qua internet, trên truyền hình. Cũng vì dịch bệnh mà kỳ thi Trung học phổ thông sẽ được tổ chức muộn hơn mọi năm, dự kiến vào tháng 8/2020.

Thời điểm này, Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học đã có hiệu lực thi hành (Luật Giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 và Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/7/2020). Do vậy, sẽ không tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia như mọi năm mà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Mục đích của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là tổ chức an toàn, nghiêm túc, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường. Kết quả của kỳ thi cũng có thể được các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
Kỳ thi tốt nghiệp dự kiến sẽ gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổng hợp (Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội). Trong đó: Bài thi Khoa học Tự nhiên gồm tổ hợp của 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học; bài thi Khoa học Xã hội đối với thí sinh Trung học phổ thông gồm tổ hợp 3 môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân; đối với thí sinh Giáo dục thường xuyên gồm tổ hợp của 2 môn Lịch sử, Địa lí.
Thí sinh Trung học phổ thông phải thi 3 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Thí sinh Giáo dục thường xuyên phải thi 2 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội.
Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng. Thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm. Kết quả làm bài của thí sinh được chấm bằng phần mềm máy tính do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.
Điểm khác biệt là, mỗi bài thi tổng hợp được chấm chỉ với 1 đầu điểm (không có điểm các môn thành phần như đối với bài thi tổ hợp trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia những năm trước đây).
Về đề thi, kỳ thi sẽ sử dụng đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo thống nhất trong cả nước cùng một mặt bằng đánh giá chất lượng giáo dục sau 12 năm học ở cấp phổ thông cũng như đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá giữa các địa phương.
Nội dung thi nằm trong Chương trình giáo dục Trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; phù hợp với nội dung tinh giản chương trình học kỳ II đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Nội dung đề thi sẽ dễ hơn, độ phân hóa của đề thi cũng sẽ giảm đi so với các năm trước để phù hợp với mục đích của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cũng như điều kiện dạy học do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ giải thích thêm: Việc sử dụng các bài thi bắt buộc và các bài thi tổ hợp tự chọn hướng đến đánh giá toàn diện học sinh, hạn chế học lệch, học tủ. Việc vẫn tổ chức thi 3 môn bắt buộc và 1 bài thi tổ hợp tự chọn cũng là cách để giúp thí sinh tập trung thi những môn học đã được dành thời gian ôn tập kỹ hơn, phù hợp với định hướng lựa chọn nghề nghiệp của các thí sinh.
Mặt khác, sử dụng đề thi chung là phù hợp với việc sử dụng chung mẫu bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông có tính quốc gia cho các thí sinh. Việc này tạo thuận lợi trong hội nhập quốc tế, nhất là trong việc học sinh đi du học ở nước ngoài.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết: Việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là thực hiện đúng theo Luật Giáo dục sửa đổi. Việc đánh giá kết quả dạy và học qua kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là kết quả đáng tin cậy để chúng ta điều chỉnh chương trình cho phù hợp, nhất là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kỳ thi tổ chức với phương thức như trên cũng là cơ sở để giảm bớt tính cục bộ giữa các địa phương; làm căn cứ để phân loại, đánh giá chất lượng dạy, học giữa các trường trong từng địa phương và giữa các địa phương với nhau.
Hơn nữa, việc tổ chức một kỳ thi cuối cùng ở bậc Trung học phổ thông để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông là cần thiết, tạo động lực học tập tích cực cho học sinh. Kỳ thi cũng góp phần duy trì được nền nếp dạy, học trong các cơ sở giáo dục.
Kỳ thi tốt nghiệp sẽ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi của địa phương mình bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.
Các tỉnh sẽ thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi cho tất cả thí sinh. Hội đồng thi của tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức tất cả các khâu của kỳ thi như: in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Mỗi Hội đồng thi có các Điểm thi được bố trí đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Cán bộ coi thi là giáo viên của tỉnh và có sự đổi chéo giáo viên coi thi giữa các trường với nhau, bảo đảm giáo viên không coi thi học sinh của trường mình.
Để hướng tới kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chia sẻ: Công tác thanh tra, giám sát sẽ được tăng cường. Dự kiến ngoài lực lượng thanh tra của Bộ, thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác thanh tra sẽ có thêm lực lượng thanh tra của tỉnh để thanh tra, giám sát tất cả các khâu của kỳ thi; nhất là các khâu in sao, vận chuyển, bảo mật đề thi, công tác coi thi và chấm thi.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng chia sẻ: Việc giao quyền tổ chức kỳ thi về cho địa phương phải gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cũng như trách nhiệm của người phụ trách các khâu trong quy trình tổ chức kỳ thi.
Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chịu trách nhiệm việc ra đề thi, xây dựng giải pháp kỹ thuật nhằm giám sát chất lượng, tính trung thực của kỳ thi như thực hiện mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng. Bộ cũng áp dụng thiết bị giám sát và công nghệ thông tin để quản lý chặt chẽ đề thi, bài thi; tiếp tục tổ chức thi trắc nghiệm để hạn chế tối đa sự can thiệp của con người vào các khâu coi thi và chấm thi.
Các bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng máy, bằng phần mềm chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có sự giám sát của hệ thống camera trên cơ sở phát huy hiệu quả của quy trình chấm thi năm 2019, đảm bảo quy trình chấm thi an toàn, nghiêm túc, đề phòng gian lận.
Đặc biệt, năm nay, các tỉnh phải công khai phổ điểm thi, báo cáo toàn bộ điểm học bạ của các thí sinh qua hệ thống dữ liệu điện tử. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lấy đó làm căn cứ đối sánh kết quả thi./.

>>> Kỳ thi THPT quốc gia 2020: Giảm độ khó trong đề thi tham khảo


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục