Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh thanh tra giám sát

15:38' - 15/05/2024
BNEWS Năm 2024, Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ và nghiên cứu đề xuất các nội dung giám sát từ xa mới phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát từ xa.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã tập trung bố trí lực lượng để tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Kho bạc Nhà nước cho biết, nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn chương trình mục tiêu quốc gia; các khoản chi thường xuyên.

Kho bạc Nhà nước cũng tăng cường đẩy mạnh c tự kiểm tra và có các biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong các đơn vị nội bộ.

 
Kết quả trong quý I/2024, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 157 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó: thanh tra chuyên ngành là 18 cuộc; kiểm tra nội bộ là 139 cuộc).

Cụ thể, với thanh tra chuyên ngành, Kho bạc Nhà nước đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 47,1 triệu đồng; kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền vi phạm là 684,3 triệu đồng (trong đó: thu về ngân sách nhà nước là 669 triệu đồng; thu về tổ chức, đơn vị là 15,3 triệu đồng), số tiền vi phạm đã xử lý khác 152,4 triệu đồng. Về kiểm tra nội bộ, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 105 cuộc theo kế hoạch và 34 cuộc đột xuất, số tiền vi phạm đã thu hồi 264,9 triệu đồng.

Đối với giám sát từ xa, trong quý I, Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai hoạt động giám sát từ xa theo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời nghiên cứu mở rộng nội dung giám sát từ xa hoạt động Kho bạc Nhà nước theo chỉ đạo của Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch được duyệt; thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phát sinh theo đúng quy định.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục