Không sử dụng vốn vay ODA để mua sắm xe ôtô

15:58' - 15/03/2018
BNEWS Bộ Tài chính vừa có công văn số 2850/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương nhằm hướng dẫn việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.
Bộ Tài chính vừa có công văn số 2850/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương nhằm hướng dẫn việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.
Bộ Tài chính đề nghị không sử dụng vốn ODA để mua sắm xe ôtô. Ảnh minh họa: TTXVN
Theo đó, các đơn vị, địa phương không sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ôtô. Đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, trường hợp Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ô tô thì việc mua xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo quy định của Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài thực hiện theo quy định.
Với việc mua sắm xe ôtô phục vụ công tác, trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô, lãnh đạo ngành tài chính cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án không thực hiện mua sắm xe theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các quyết định trước ngày 1/1/2018.
Sau khi Chính phủ ban hành nghị định, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được yêu cầu rà soát, sắp xếp lại xe ôtô hiện có, điều chuyển xe từ nơi thừa sang nơi thiếu.
Đối với mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Bộ Ngoại giao, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có theo quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Trường hợp còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục