1. >

Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX kiến nghị xử lý tài chính trên 5.500 tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 1/12, tại Tiền Giang, Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX kỷ niệm 10 năm thành lập (12/12/2007 – 12/12/2017) và đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX kiến nghị xử lý tài chính trên 5.500 tỷ đồng

Trong 10 năm thành lập, Kiểm toán Nhà nước khu vực IX chủ trì thực hiện và hoàn thành 37 cuộc kiểm toán, tổ chức 32 cuộc kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị trên địa bàn khu vực. Qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính với số tiền 5.513 tỷ đồng; trong đó, tăng thu ngân sách nhà nước 957 tỷ đồng, giảm chi ngân sách 477 tỷ đồng và xử lý tài chính khác 4.079 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm toán, Kiểm toán nhà nước Khu vực IX giúp các đơn vị được kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; đưa quản lý tài chính, kế toàn vào nề nếp; góp phẩn tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý và điều hành ngân sách, giúp HĐND các cấp có thông tin đáng tin cậy để giám sát quản lý tài chính ngân sách ở địa phương…

Theo ông Nguyễn Huỳnh Tịnh, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IX, thực hiện Chiến lược phát triển ngành Kiểm toán nhà nước đến năm 2020 đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị tập trung thực hiện có chất lượng công tác trọng tâm từ nay đến năm 2020 làm nền tảng cho các năm tiếp theo.

Cụ thể, tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, kiểm toán viên đảm bảo số lượng, năng lực chuyên môn, có kiến thức tốt cũng như kỹ năng, bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng nhiệm vụ tình hình mới. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động kiểm toán; đồng thời nâng chất lượng công tác lập kế hoạch kiểm toán, đánh giá rủi ro, xác định đúng trọng yếu và lựa chọn đối tượng kiểm toán, phương pháp kiểm toán phù hợp.

Bên cạnh đó, cơ quan này chú trọng tới vấn đề kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiểm tra quy trình, quy chế hoạt động, quy tắc ứng xử của đoàn kiểm toán và kiểm toán viên. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương trong khu vực địa bàn phụ trách, đảm bảo hiệu quả thực hiện nội dung Quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán với HĐND và UBND các địa phương...Cách làm này để đưa công tác kiểm toán ngày càng đạt hiệu quả cao.

Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX được thành lập vào ngày 12/12/2007, phụ trách địa bàn các tỉnh: An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao thành tích và chất lượng công tác của Kiểm toán nhà nước khu vực IX. Theo ông Khổng đây là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều thành tích trong công tác của Kiểm toán nhà nước thời gian qua.

>>>Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Vương quốc Anh tăng cường quan hệ hợp tác

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tết Dương lịch 2020, người lao động được nghỉ 1 ngày. Người lao động làm ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

ncif