1. >
Chuyển động DNDN cần biếtDN & Cộng đồng

Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng lao động, chính sách tiền lương

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức nắm tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn.

Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng lao động, chính sách tiền lương

Sản xuất các đơn hàng xuất khẩu tại Công ty cổ phần Dệt may Huế. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Văn bản số 1824 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng và báo cáo về Bộ trước ngày 30/6/2018. 

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức nắm tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong đó đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân, cách thức điều chỉnh mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương trong hợp đồng lao động của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. 

Các đơn vị chức năng rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng; trường hợp có đề xuất điều chỉnh vùng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với các Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổng họp báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

* Đồng thời, theo kế hoạch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, chính sách tiền lương tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty nhà nước trực thuộc các Bộ: Công Thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Thời gian kiểm tra được thực hiện từ cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6/2018./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

hay ít, bởi năng suất lao động của 1 quốc gia phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như công nghệ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, trình độ lao động... Chính vì vậy, vừa qua, Chính phủ đã thống nhất đề xuất đưa ngày gia đình Việt Nam (28/6) vào danh sách ngày nghỉ lễ, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này.

ncif