Kiên Giang thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

21:42' - 13/03/2021
BNEWS Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Đối tượng tham gia chương trình là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sáng kiến được thực hiện và áp dụng mang lại hiệu quả trong thời gian từ tháng 2 đến ngày 1/5/2021, mang lại hiệu quả thiết thực.
Các sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất là tiết kiệm, làm lợi, tạo ra sản phẩm mới; lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường gồm cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc, giảm nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho người lao động, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường; sáng kiến cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; ý tưởng, đề tài, những dự án sáng tạo, góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội thuộc ngành y tế, giáo dục...
Thời gian cập nhật sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” từ ngày 10/3-20/4/2021. Liên đoàn Lao động tỉnh vận động mỗi Công đoàn cơ sở đăng ký tham gia ít nhất 2 sáng kiến.

Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc tổng hợp sáng kiến, xét và đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng từ 1-2 sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc. Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng từ 30-40 sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc và xét đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 4 sáng kiến biểu dương, khen thưởng.
Ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Các huyện, thành phố chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc đăng ký, tập trung thực hiện các sáng kiến về tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo sản phẩm mới, cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc, giảm nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho người lao động, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường...
Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động xây dựng, ký kết kế hoạch thực hiện chương trình này với mục tiêu cụ thể; đánh giá, thẩm định sáng kiến; có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền hoạt động Tháng Công nhân năm 2021.
Các Liên đoàn Lao động cấp huyện không có doanh nghiệp, Công đoàn Viên chức tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung vào các vấn đề về cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Công đoàn ngành y tế, giáo dục tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung thực hiện nội dung sáng kiến giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội trong lĩnh vực y tế và giáo dục./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục