1. >

Ký Hiệp định viện trợ cho dự án phát triển giao thông xanh

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 15/1, Bộ Tài chính và WB tại Việt Nam đã ký Hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 10,5 triệu USD cho dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển giao thông xanh Tp. Hồ Chí Minh (dự án HTKT SECO).

Ký Hiệp định viện trợ cho dự án phát triển giao thông xanh

Toàn cảnh lễ ký kết Hiệp định chiều 15/1. Ảnh: WB

Dự án này có tổng mức đầu tư là 10,7 triệu USD; trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Cục kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) ủy thác cho Ngân hàng Thế giới (WB) trị giá là 10,5 triệu USD và vốn đối ứng là 202 nghìn USD do ngân sách Tp. Hồ Chí Minh bố trí.

Cơ quan chủ quản của dự án là UBND Tp. Hồ Chí Minh. Cơ quan thực hiện - chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Dự án HTKT SECO bổ sung cho dự án phát triển giao thông xanh Tp. Hồ Chí Minh, giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng dọc theo hành lang ưu tiên cao ở Tp. Hồ Chí Minh.

Các hợp phần trong dự án bao gồm: phát triển đô thị tích hợp theo định hướng giao thông công cộng (TOD); trong đó, giao thông được tích hợp với sử dụng đất và thiết kế đô thị. Đồng thời, xây dựng các cơ chế hợp tác công tư (PPP) và cơ chế nắm bắt giá trị sử dụng đất (Value Capture).

Bên cạnh đó, quy hoạch giao thông để tăng cường kết nối, hỗ trợ tích hợp hệ thống xe buýt nhanh BRT với các loại hình vận tải khác, cũng như khả năng kết nối của giao thông không động cơ để có giải pháp kết nối đến tận/từ các trạm BRT.

Ngoài ra, tăng cường năng lực quản lý dự án cho các đơn vị trong việc thực hiện dự án chính cũng như các hoạt động trong khuôn khổ khoản tài trợ bổ sung và năng lực quản lý của các cơ quan chức năng liên quan bao gồm Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư), Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch kiến trúc và Trung tâm Quản lý hệ thống giao thông công cộng Tp. Hồ Chí Minh.

SECO trực thuộc Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ (EAER). Chiến lược hợp tác phát triển của SECO tại Việt Nam là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững để cải thiện đời sống người dân.

Từ năm 2008 tới nay, SECO ủy thác qua WB quản lý tổng số tiền viện trợ không hoàn lại lên tới hơn 150 triệu USD để thực hiện các chương trình, dự án tại Việt Nam.

Lĩnh vực tài trợ tập trung chủ yếu vào quản lý tài chính công, phát triển đô thị bền vững, ứng phó chống biến đối khí hậu, bảo vệ môi trường./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hôm qua (24/2), tại khóa họp lần thứ 43 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi các nước bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trong thời đại số và biến đổi khí hậu.

ncif