1. >

Kỳ họp bất thường của HĐND TP. Cần Thơ: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 6/10, HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường).

Kỳ họp bất thường của HĐND TP. Cần Thơ: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng


Các đại biểu đã thống nhất thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng bao gồm:

-Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

-Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù năm 2017 của thành phố Cần Thơ;

-Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

-Nghị quyết của HĐND thành phố về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ đối với vên chức và người lao động làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

-Nghị quyết về việc bổ sung dự án đường Tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91 B đến Cờ Đỏ) vào danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2017;

-Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có công trong đồng bào dân tộc tiểu số trên địa bàn thành phố... 

Các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Tám, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, do được điều động nhận nhiệm vụ mới./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Trên thế giới mỗi năm có 8 triệu tấn chất nhựa bị thải ra đại dương, tương đương mỗi phút có một chiếc xe tải chở rác thải nhựa đổ ra biển gây thiệt hại cho hệ sinh thái biển tới khoảng 8 tỷ USD.

ncif