Lịch cắt điện Bình Định hôm nay 26/3

04:00' - 26/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày 26/3.

Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 26/3 như sau:

Điện lực An NhơnBC530283TTKHKT Xi Ta06:30 ngày 26/03/202111:30 ngày 26/03/2021Dựng chen cột, lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530297Nhơn Hưng 506:30 ngày 26/03/202111:30 ngày 26/03/2021Dựng chen cột, lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530439KDC Tân Dương06:30 ngày 26/03/202111:30 ngày 26/03/2021Dựng chen cột, lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530532Cẩm Văn.06:30 ngày 26/03/202111:30 ngày 26/03/2021Dựng chen cột, lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530574TBA An Ngãi 106:30 ngày 26/03/202111:30 ngày 26/03/2021Dựng chen cột, lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530575TBA An Ngãi 206:30 ngày 26/03/202111:30 ngày 26/03/2021Dựng chen cột, lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530576TBA Phò An 106:30 ngày 26/03/202111:30 ngày 26/03/2021Dựng chen cột, lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530577TBA Nhơn Hưng 406:30 ngày 26/03/202111:30 ngày 26/03/2021Dựng chen cột, lắp xà, sứ, thu hồi cột cũ.Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530426Trần Quang Diệu 5-106:30 ngày 26/03/202117:30 ngày 26/03/2021Thay dây dẫn ĐZ 0,4kV(SCL 2021 khu vực ĐLPT)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530332Đại Bình XBT07:00 ngày 26/03/202117:30 ngày 26/03/2021Đại tu ĐZ 0.4 kvĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530854Chợ Gành07:00 ngày 26/03/202116:00 ngày 26/03/2021- Cải tạo di dời đường dây 0,4KV và 22KV Từ C369 đến C372 XT 471 PCA - Xứ lý tưa dây ĐZ 22kv Tại khoảng cột 379 đến 381 XT471/PCA - Đại tu TBA TBA Trung An XT471/PCA - Tách chống sét và dảo dưỡng MBA : TBA Trung Chánh ; UB Cát Minh ; TBA Gia Thạnh ; Gia Thạnh 2; TBA Chợ Gành 2; TBA Đức Phổ 4 XT471/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530863UB Cát Minh 207:00 ngày 26/03/202116:00 ngày 26/03/2021- Cải tạo di dời đường dây 0,4KV và 22KV Từ C369 đến C372 XT 471 PCA - Xứ lý tưa dây ĐZ 22kv Tại khoảng cột 379 đến 381 XT471/PCA - Đại tu TBA TBA Trung An XT471/PCA - Tách chống sét và dảo dưỡng MBA : TBA Trung Chánh ; UB Cát Minh ; TBA Gia Thạnh ; Gia Thạnh 2; TBA Chợ Gành 2; TBA Đức Phổ 4 XT471/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530887Gia Thạnh 207:00 ngày 26/03/202116:00 ngày 26/03/2021- Cải tạo di dời đường dây 0,4KV và 22KV Từ C369 đến C372 XT 471 PCA - Xứ lý tưa dây ĐZ 22kv Tại khoảng cột 379 đến 381 XT471/PCA - Đại tu TBA TBA Trung An XT471/PCA - Tách chống sét và dảo dưỡng MBA : TBA Trung Chánh ; UB Cát Minh ; TBA Gia Thạnh ; Gia Thạnh 2; TBA Chợ Gành 2; TBA Đức Phổ 4 XT471/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530898Đức Phổ 707:00 ngày 26/03/202116:00 ngày 26/03/2021- Cải tạo di dời đường dây 0,4KV và 22KV Từ C369 đến C372 XT 471 PCA - Xứ lý tưa dây ĐZ 22kv Tại khoảng cột 379 đến 381 XT471/PCA - Đại tu TBA TBA Trung An XT471/PCA - Tách chống sét và dảo dưỡng MBA : TBA Trung Chánh ; UB Cát Minh ; TBA Gia Thạnh ; Gia Thạnh 2; TBA Chợ Gành 2; TBA Đức Phổ 4 XT471/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530899Chợ Gành 207:00 ngày 26/03/202116:00 ngày 26/03/2021- Cải tạo di dời đường dây 0,4KV và 22KV Từ C369 đến C372 XT 471 PCA - Xứ lý tưa dây ĐZ 22kv Tại khoảng cột 379 đến 381 XT471/PCA - Đại tu TBA TBA Trung An XT471/PCA - Tách chống sét và dảo dưỡng MBA : TBA Trung Chánh ; UB Cát Minh ; TBA Gia Thạnh ; Gia Thạnh 2; TBA Chợ Gành 2; TBA Đức Phổ 4 XT471/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH536009NS Cát Minh07:00 ngày 26/03/202116:00 ngày 26/03/2021- Cải tạo di dời đường dây 0,4KV và 22KV Từ C369 đến C372 XT 471 PCA - Xứ lý tưa dây ĐZ 22kv Tại khoảng cột 379 đến 381 XT471/PCA - Đại tu TBA TBA Trung An XT471/PCA - Tách chống sét và dảo dưỡng MBA : TBA Trung Chánh ; UB Cát Minh ; TBA Gia Thạnh ; Gia Thạnh 2; TBA Chợ Gành 2; TBA Đức Phổ 4 XT471/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH536015Trường PTTH số 207:00 ngày 26/03/202116:00 ngày 26/03/2021- Cải tạo di dời đường dây 0,4KV và 22KV Từ C369 đến C372 XT 471 PCA - Xứ lý tưa dây ĐZ 22kv Tại khoảng cột 379 đến 381 XT471/PCA - Đại tu TBA TBA Trung An XT471/PCA - Tách chống sét và dảo dưỡng MBA : TBA Trung Chánh ; UB Cát Minh ; TBA Gia Thạnh ; Gia Thạnh 2; TBA Chợ Gành 2; TBA Đức Phổ 4 XT471/PCAĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục