Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 11/11 cập nhật mới nhất

09:32' - 10/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 11/11.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện của tỉnh Bình Định ngày mai 11/11 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 11/11 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO  TÌNH TRẠNG 
Điện Lực Bồng Sơn CC573199 TBA Trường Xuân Đông 07:15 ngày 11/11/2021 08:45 ngày 11/11/2021 Lắp đặt cụm tụ bù hạ thế 40kVAr đóng cắt tự động tại TBA Trường Xuân Đông (ĐTXD năm 2021) Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530634 TBA Gò Găng 4 07:30 ngày 11/11/2021 12:30 ngày 11/11/2021 Lắp chụp đầu cột ĐZ 0,4kV để XDM Đz 22kV TBA Hoà Dõng 3 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539091 TBA Cty TNHH Liên Thành 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539092 TBA Cty CP SX TM Và XD Hoài Nhơn 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539097 TBA số 2-560KVA Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539127 Công Ty TNHH Liên Thành ( TBA số 2-320KVA) 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530634 TBA Gò Găng 4 07:30 ngày 11/11/2021 12:30 ngày 11/11/2021 Lắp chụp đầu cột ĐZ 0,4kV để XDM Đz 22kV TBA Hoà Dõng 3 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539091 TBA Cty TNHH Liên Thành 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539092 TBA Cty CP SX TM Và XD Hoài Nhơn 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539097 TBA số 2-560KVA Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539127 Công Ty TNHH Liên Thành ( TBA số 2-320KVA) 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539186 TBA số 2 Cty CP SXTM XD Hoài Nhơn 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539191 TBA Trần Văn Tài 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539204 TBA Cầu Phú Văn 2 08:00 ngày 11/11/2021 16:30 ngày 11/11/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (để lắp đặt kim chống sét trên ĐZ 22kV mạch kép XT475HNh&477HNH) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530424 TBA Mắc Thang 08:00 ngày 11/11/2021 10:30 ngày 11/11/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA, lắp ATM lộ 3, kéo dây sang tải lộ 1 qua lộ 3 TBA Mắc Thang Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539191 TBA nâng áp Thiên Phúc 08:45 ngày 11/11/2021 15:00 ngày 11/11/2021 Làm đầu cáp ngầm 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AD539192 TBA Nâng áp Long Vạn Phát 08:45 ngày 11/11/2021 15:00 ngày 11/11/2021 Làm đầu cáp ngầm 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH531001 TBA Nam Nhơn Hội 1 08:45 ngày 11/11/2021 15:00 ngày 11/11/2021 Làm đầu cáp ngầm 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH531012 TBA Khí Hóa Lỏng Miền Nam 08:45 ngày 11/11/2021 15:00 ngày 11/11/2021 Làm đầu cáp ngầm 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539272 TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 1 08:45 ngày 11/11/2021 15:00 ngày 11/11/2021 Làm đầu cáp ngầm 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539825 TBA Khu biệt thự Đại Phú Gia -T1 08:45 ngày 11/11/2021 15:00 ngày 11/11/2021 Làm đầu cáp ngầm 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539859 TBA Kỷ thuật Dược Bình Định 08:45 ngày 11/11/2021 15:00 ngày 11/11/2021 Làm đầu cáp ngầm 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539882 TBA Bê Tông Hưng Thịnh 08:45 ngày 11/11/2021 15:00 ngày 11/11/2021 Làm đầu cáp ngầm 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539937 TBA Khu biệt thự Đại Phú Gia -T5 08:45 ngày 11/11/2021 15:00 ngày 11/11/2021 Làm đầu cáp ngầm 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530221 TBA Hữu Giang 13:45 ngày 11/11/2021 16:45 ngày 11/11/2021 Kéo dây 0,4kV lộ 4 TBA Hữu Giang từ C301 đến C304 lộ 3 ĐZ 0,4kV lộ TBA Hữu Giang - XT471/ĐOPH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530221 TBA Hữu Giang 15:15 ngày 11/11/2021 16:45 ngày 11/11/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA và lắp ATM lộ 4 TBA Hữu Giang Đã duyệt

 Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục