Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 12/11 cập nhật mới nhất

09:27' - 11/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 12/11 được cập nhật trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đầy đủ ngày mai 12/11:

Chi tiết lịch cắt điện Bình Định ngày mai 12/11:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú PhongDC530304TBA Quang Trung 206:15 ngày 12/11/202117:15 ngày 12/11/2021Thay dây dẫn và phụ kiện ĐZ 0,4kV (SCL 2021 bổ sung) ĐZ 0,4 kV từ C102/1- C102/7 và C102/1-C102/7A ĐZ 0,4 kV lộ 1 TBA Quang Trung 2- XT 474/TSOĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530627Tây Vân Sơn.07:00 ngày 12/11/202111:30 ngày 12/11/2021Lắp Kim thu sétĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530629Vĩnh Phú XBT07:00 ngày 12/11/202111:30 ngày 12/11/2021Lắp Kim thu sétĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530630Bến Gỗ XBT07:00 ngày 12/11/202111:30 ngày 12/11/2021Lắp Kim thu sétĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530643Nhơn Hậu 507:00 ngày 12/11/202111:30 ngày 12/11/2021Lắp Kim thu sétĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530644Thiết Trụ07:00 ngày 12/11/202111:30 ngày 12/11/2021Lắp Kim thu sétĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530652Đá Trắng 607:00 ngày 12/11/202111:30 ngày 12/11/2021Lắp Kim thu sétĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530653Nhơn Hậu 707:00 ngày 12/11/202111:30 ngày 12/11/2021Lắp Kim thu sétĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530657Nhơn Hậu 807:00 ngày 12/11/202111:30 ngày 12/11/2021Lắp Kim thu sétĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD536082ĐMT Phước Lộc Energy07:00 ngày 12/11/202111:30 ngày 12/11/2021Lắp Kim thu sétĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH536001Cơ Sở Nguyễn Văn Hồng07:00 ngày 12/11/202111:30 ngày 12/11/2021Lắp Kim thu sétĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530304TBA Quang Trung 207:00 ngày 12/11/202109:00 ngày 12/11/2021Kiểm tra bảo dưỡng TBA và lắp tụ bù HA TBA Quang Trung 2- XT474/TSOĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539156TBA TB PS107:15 ngày 12/11/202109:15 ngày 12/11/2021Dưng cột chen dưới ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530328Thuận Đức XBT07:15 ngày 12/11/202113:30 ngày 12/11/2021Thay FCO , thay dây néo( Công trình SCL 2021)Hoãn
Điện lực An NhơnBC530328Thuận Đức XBT07:15 ngày 12/11/202117:40 ngày 12/11/2021Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV, công tơ, thu hồi cột (phục vụ mở rộng đường) .QL2-AN kết hợp công tác thay FCO, dây néo.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530329Đại An XBT07:15 ngày 12/11/202113:30 ngày 12/11/2021Thay FCO , thay dây néo( Công trình SCL 2021)Hoãn
Điện lực An NhơnBC530329Đại An XBT07:15 ngày 12/11/202117:40 ngày 12/11/2021Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV, công tơ, thu hồi cột (phục vụ mở rộng đường) .QL2-AN kết hợp công tác thay FCO, dây néo.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530330Tân Nghi XBT07:15 ngày 12/11/202113:30 ngày 12/11/2021Thay FCO , thay dây néo( Công trình SCL 2021)Hoãn
Điện lực An NhơnBC530330Tân Nghi XBT07:15 ngày 12/11/202117:40 ngày 12/11/2021Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV, công tơ, thu hồi cột (phục vụ mở rộng đường) .QL2-AN kết hợp công tác thay FCO, dây néo.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530331Tân Đức XBT07:15 ngày 12/11/202113:30 ngày 12/11/2021Thay FCO , thay dây néo( Công trình SCL 2021)Hoãn
Điện lực An NhơnBC530331Tân Đức XBT07:15 ngày 12/11/202117:40 ngày 12/11/2021Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV, công tơ, thu hồi cột (phục vụ mở rộng đường) .QL2-AN kết hợp công tác thay FCO, dây néo.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530332Đại Bình XBT07:15 ngày 12/11/202113:30 ngày 12/11/2021Thay FCO , thay dây néo( Công trình SCL 2021)Hoãn
Điện lực An NhơnBC530332Đại Bình XBT07:15 ngày 12/11/202117:40 ngày 12/11/2021Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV, công tơ, thu hồi cột (phục vụ mở rộng đường) .QL2-AN kết hợp công tác thay FCO, dây néo.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530333Gò Quánh XBT07:15 ngày 12/11/202113:30 ngày 12/11/2021Thay FCO , thay dây néo( Công trình SCL 2021)Hoãn
Điện lực An NhơnBC530333Gò Quánh XBT07:15 ngày 12/11/202117:40 ngày 12/11/2021Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV, công tơ, thu hồi cột (phục vụ mở rộng đường) .QL2-AN kết hợp công tác thay FCO, dây néo.Đã duyệt

(Còn nữa)

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục