Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 18/3

11:19' - 17/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày 18/3 cập nhật mới nhất.

Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 18/3 như sau:

Điện lực Phù MỹEC538099VẠN NINH07:00 ngày 18/03/202115:30 ngày 18/03/2021Thay dây dẫn ĐZ 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538194VẠN NINH 207:00 ngày 18/03/202115:30 ngày 18/03/2021Thay dây dẫn ĐZ 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530638TBA Chánh Liêm Bắc07:00 ngày 18/03/202117:00 ngày 18/03/2021Thi công thay rắc ,phụ kiên đường dây 0.4kv TBA Chánh Liêm BắcHoãn
Điện Lực Phù CátGC530638TBA Chánh Liêm Bắc07:00 ngày 18/03/202117:00 ngày 18/03/2021Thi công thay rắc ,phụ kiên đường dây 0.4kv TBA Chánh Liêm Bắc Khoảng cột 108/4 đến 108/18Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530720TBA Chánh Đạt07:00 ngày 18/03/202117:00 ngày 18/03/2021Thi công thay dây ABC 4*50 Khoảng cột 119 đến cột 125 lộ 1 TBA Chánh ĐạtĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530850Đức Phổ 107:00 ngày 18/03/202117:00 ngày 18/03/2021Thay dây 0,4kv: Từ 201 đến 218 Lộ 2 TBA Đức Phổ 1Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539044Vạn Đại07:00 ngày 18/03/202117:00 ngày 18/03/2021Thi công thay dây ABC 4*50 Khoảng cột 119 đến cột 125 lộ 1 TBA Chánh ĐạtĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532065TBA An Vinh 207:30 ngày 18/03/202108:00 ngày 18/03/2021Tháo lèo đường dây 0,4kV tại C102 đường dây 0,4kV lộ 1 TBA An Vinh 2- XT474/NTAĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530359TBA Sài Gòn Max07:30 ngày 18/03/202109:30 ngày 18/03/2021Kiểm tra bảo dưỡng TBA khách hàng có thuê bao bảo dưỡngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH539005Bò Sữa Bình Định 307:50 ngày 18/03/202109:40 ngày 18/03/2021Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội13:30 ngày 18/03/202115:30 ngày 18/03/2021Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh13:30 ngày 18/03/202115:30 ngày 18/03/2021Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải13:30 ngày 18/03/202115:30 ngày 18/03/2021Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải13:30 ngày 18/03/202115:30 ngày 18/03/2021Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel13:30 ngày 18/03/202115:30 ngày 18/03/2021Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải13:30 ngày 18/03/202115:30 ngày 18/03/2021Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực13:30 ngày 18/03/202115:30 ngày 18/03/2021Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc13:30 ngày 18/03/202115:30 ngày 18/03/2021Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH630348Mỹ Quang14:00 ngày 18/03/202116:00 ngày 18/03/2021Kiểm tra bảo dưỡng TBA khách hàng có thuê bao bảo dưỡngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH532008Nga Lâu 314:20 ngày 18/03/202115:40 ngày 18/03/2021Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530638TBA Chánh Liêm Bắc16:00 ngày 18/03/202117:00 ngày 18/03/2021Thi công thay rắc ,phụ kiên đường dây 0.4kv TBA Chánh Liêm BắcĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532065TBA An Vinh 216:45 ngày 18/03/202117:30 ngày 18/03/2021Đấu lèo đường dây 0,4kV tại C102 đường dây 0,4kV lộ 1 TBA An Vinh 2- XT474/NTAĐã duyệt


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục