Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 18/5 mới nhất

13:00' - 17/05/2024
BNEWS Thông tin cung cấp điện ở các thành phố, thị xã, huyện của tỉnh Bình Định ngày mai 18/5 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo về kế hoạch ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) tại thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện Bình Định ngày 18/5.

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 18/5

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFC530151An Long 205:15 18/05/202415:15 18/05/2024Thay dây dẫn ĐZ 0,4kV xử lý mất an toànĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530511Phước An 505:15 18/05/202415:15 18/05/2024Thay dây dẫn ĐZ 0,4kV xử lý mất an toànĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530522Quy Hội05:15 18/05/202415:15 18/05/2024Thay dây dẫn ĐZ 0,4kV xử lý mất an toànĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A902TĐC Canh Vinh05:15 18/05/202415:15 18/05/2024Thay dây dẫn ĐZ 0,4kV xử lý mất an toànĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC510791TBA T6 Đak Măng05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC517027TBA Tổ Dừa05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC517032TBA Nghĩa Điền 205:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530231TBA BooKtới.05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530234TBA Đac Mang.05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530790TBA Gò Dũng05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531019TBA Hà Đông 105:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531020TBA Hà Đông 205:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531021TBA Hội Nhơn05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532014TBA Suối Rùn05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532018HTX NN ATUONG205:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532169TBA Hà Tây05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532170TBA Phú Khương05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532171TBA Phú Hữu05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532172TBA Kim Sơn 105:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532173TBA Nhơn Sơn05:30 18/05/202413:30 18/05/2024Di dời lưới điện theo yêu cầu chính quyền địa phương

Thay dây dẫn AC95 bằng dây XLPE-AC150, phụ kiện đường dây 22kV

Lắp đặt RE NR Tân Thạnh

Thay RE bằng LBS-C NR Ân Hữu

Thay LBS-C bằng RE NR Đăk Mang

Thay 03FCO bằng LBS-O NR Hà Đông 2

Thay 03CSV tại RE NR Bok Tới

Lắp xà, phụ kiện và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Nguyễn Đức Hồng (XDM)
Đã duyệt

Truy cập link để xem tiếp lịch cắt điện >>> tại đây

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) khuyến cáo người dân việc sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối: 11h30 – 14h30, và 20h00 - 22h00.

Đối với tủ lạnh, nên chọn tủ lạnh có kích thước phù hợp với số người sử dụng, đặt tủ lạnh ở nơi thoáng mát, xa nguồn nhiệt, đặt nhiệt độ ở mức phù hợp, thường xuyên kiểm tra tủ đảm bảo tủ được kín, tránh thất thoát nhiệt lạnh.

Đối với máy giặt nên chọn chế độ giặt phù hợp với chất liệu vải, khối lượng đồ giặt phù hợp với công suất của máy, nếu giặt ít quần áo nên chọn lại mức nước cho phù hợp lượng đồ giặt.

Bên cạnh đó, EVNCPC cũng khuyến cáo khách hàng nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công thương; thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm.

Đối với các doanh nghiệp, nên chủ động chuyển đổi sang năng lượng xanh, sử dụng các thiết bị, máy móc tiêu hao ít năng lượng hơn, sử dụng điện vào giờ thấp điểm…

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục