Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 2/6

14:56' - 01/06/2021
BNEWS Cập nhật mới nhất từ website của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, lịch cắt điện Bình Định ngày 2/6.

Lịch cắt điện Bình Định ngày 2/6 cập nhật lúc 14h15 tại website của EVNCPC như sau:

Chi tiết lịch cắt điện Bình Định ngày 2/6:

Điện Lực Bồng SơnCC534801TBA Lại Đức-Hoài Đức06:00 ngày 02/06/202107:30 ngày 02/06/2021Tháo lèo ĐZ 22kV-XT476HNH để đại tu ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530256Hội Giáo 206:30 ngày 02/06/202112:30 ngày 02/06/2021Kiểm tra bảo dưỡng PĐ Nhơn HộiĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530626Hội Tân 106:30 ngày 02/06/202112:30 ngày 02/06/2021Kiểm tra bảo dưỡng PĐ Nhơn HộiĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530628Hội Tân 306:30 ngày 02/06/202112:30 ngày 02/06/2021Kiểm tra bảo dưỡng PĐ Nhơn HộiĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530629Hội Thành 206:30 ngày 02/06/202117:15 ngày 02/06/2021Đại tu TBAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530631Hội Giáo06:30 ngày 02/06/202112:30 ngày 02/06/2021Kiểm tra bảo dưỡng PĐ Nhơn HộiĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530632Hội Bình06:30 ngày 02/06/202112:30 ngày 02/06/2021Kiểm tra bảo dưỡng PĐ Nhơn HộiĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530635Hội Tân 2A06:30 ngày 02/06/202112:30 ngày 02/06/2021Kiểm tra bảo dưỡng PĐ Nhơn HộiĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530636Hội Thành 306:30 ngày 02/06/202112:30 ngày 02/06/2021Kiểm tra bảo dưỡng PĐ Nhơn HộiĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530639Nam Nhơn Phước06:30 ngày 02/06/202112:30 ngày 02/06/2021Kiểm tra bảo dưỡng PĐ Nhơn HộiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530331Tân Đức XBT06:30 ngày 02/06/202117:15 ngày 02/06/2021Đại tu TBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530358Tân Nghi 3 XBT06:30 ngày 02/06/202108:15 ngày 02/06/2021Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530359Tân Đức 3 XBT06:30 ngày 02/06/202108:15 ngày 02/06/2021Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530443TBA Tân Đức 406:30 ngày 02/06/202108:15 ngày 02/06/2021Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533005Cán Sắt Thái An06:30 ngày 02/06/202108:15 ngày 02/06/2021Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530261TBA Huỳnh Giản Nam06:30 ngày 02/06/202115:30 ngày 02/06/2021Đại tu TBA Huỳnh Giản NamĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538204UB MỸ LỘC06:45 ngày 02/06/202110:00 ngày 02/06/2021Chỉnh xà đỡ MBAĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530177TBA Kinh te moi07:00 ngày 02/06/202110:30 ngày 02/06/2021Đại tu ĐZ 22kV XT476HNHĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531057Canh Hiệp07:00 ngày 02/06/202118:00 ngày 02/06/2021Đại tu TBA Canh HiệpĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC535133TBA Thiện Chánh 407:15 ngày 02/06/202108:45 ngày 02/06/2021Bảo dưỡng TBA, thay phụ kiện hãm PA, PS ĐZ 0,4kV bị hỏng tại đầu lộ ra TBA Thiện Chánh 4Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530443TBA Tân Đức 415:45 ngày 02/06/202117:15 ngày 02/06/2021Đấu lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533005Cán Sắt Thái An15:45 ngày 02/06/202117:15 ngày 02/06/2021Đấu lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533006Thu Trưng 215:45 ngày 02/06/202117:15 ngày 02/06/2021Đấu lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533019Tân Đức 215:45 ngày 02/06/202117:15 ngày 02/06/2021Đấu lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH534008Nguyễn Duy15:45 ngày 02/06/202117:15 ngày 02/06/2021Đấu lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục